Ovatko työtapaturmat sinulle tuttuja? Tiesitkö, että työpaikoilla tapahtuu vuosittain 100.000-125.000 työtapaturmaa, joista valtaosan arvellaan johtuvan inhimillisestä tekijästä?

Työssä sattuu ja tapahtuu. Aina kaikki tilanteet eivät ole niin mukavia, mutta ne ovat silti inhimillisiä. Työterveyslaitoksen Sujuva-hankkeessa kehitetyllä kyselyllä ja tapaturmatutkintamallilla pystytään tunnistamaan inhimillisille virheille ja työtapaturmille altistavia olosuhteita. Hankkeen myötä toimenpiteet osataan kohdistaa oikeisiin asioihin. Tulosten perusteella aikapaineen ja kuormittumisen vähentäminen, huomiota ja tarkkaavaisuutta häiritsevien tekijöiden hallitseminen sekä hyvien valintojen ja päätösten tukeminen ovat erittäin tärkeitä.
Kun tapahtumalle ei löydetä selkeää laitteisiin, järjestelmiin tai ympäristöön liittyvää syytä, sanotaan sen olevan inhimillinen syy. Inhimilliset virheet heikentävät työn sujuvuutta, aiheuttavat tarpeettomia viivästyksiä sekä taloudellisia menetyksiä, ja pahimmillaan johtavat työtapaturmiin tai onnettomuuksiin.

Työterveyslaitoksen Sujuvaa työtä, vähemmän inhimillisiä virheitä (SUJUVA) -hankkeessa selvitettiin miten työtapoja ja työympäristöjä voidaan suunnitella sellaisiksi, että ne edistävät työtehtävien hoitamista turvallisesti ja sujuvasti. Tutkimus tehtiin työpaikoilla, joissa työskennellään vaihtuvien ja monimutkaisten tehtävien parissa ja vaihtuvissa työympäristöissä, kuten huolto-, kunnossapito-, varasto- ja tuotantotöissä. Tutkimukseen osallistui neljä yritystä ja yhteensä 1 681 työntekijää.
Työterveyslaitoksen erikoistutkija Pia Perttulan mukaan tutkimuskyselyyn vastanneet työntekijät näkivät työtapaturmien keskeisimmiksi syiksi työympäristön olosuhteet, liiallisen työkuormituksen sekä työssä tapahtuvat häiriöt ja keskeytykset. Samat tekijät olivat myös yhteydessä inhimillisten virheiden yleisyyteen. Erityisesti aikapaine sekä työssä kuormittuminen, puutteet ohjeissa ja vaarojen merkitsemisessä aiheuttivat useimmin inhimillisiä tapaturmia.

Yleisimpiä työtapaturmatilanteita

Hankkeessa kehitetyllä työtapaturmien tutkimusmallilla tutkittiin 47 vaara- ja työtapaturmatilannetta. Tutkimus toi esiin, että työpaikoilla toistuvat saman tyyppiset tapaturmat ja tilanteet, joihin ei ole aiemmin pystytty vaikuttamaan. Tyypillisimpiä työtapaturmiin johtaneita tilanteita olivat sellaiset, joissa työntekijä oli joutunut tarkkailemaan useaa asiaa yhtä aikaa, joissa oli yritetty työskennellä nopeasti tai kiirehtiä ja joissa jokin oli häirinnyt havaitsemista työn aikana. Myös työympäristöön liittyvät ongelmat ja ristiriitaiset tavoitteet altistivat työtapaturmille. Tyypillisimpiä inhimillisiä virheitä olivat mm. se, ettei osattu ennakoida tilannetta tai ei huomattu vaaraa tai jotain olennaista jäi huomaamatta. Mitä vähemmän ohjeistusta oli, sitä enemmän yrityksissä ilmeni myös työtapahturmia.

Ihminen ja työ tasapainoon

SUJUVA-hankkeessa päästiin käsiksi inhimillisiin virheisiin uudella tavalla ja taustalta löytyi syitä, joihin pystytään vaikuttamaan. Tutkimuksen tulosten perusteella inhimillisten virheiden ja työtapaturmien vähentämisessä on tärkeää vähentää aikapainetta ja kuormittumista, korjata puutteita ohjeissa sekä vaarojen merkitsemisessä, parantaa kommunikointia ja helpottaa asioiden huomaamista ja havaitsemista. Tärkein lähtökohta inhimillisten virheiden vähentämiseen on kuitenkin ihmisen mittaiseksi suunniteltu työ ja työympäristö.

Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto.

Lisätietoja: erikoistutkija Pia Perttula, 030 4742684, tutkimusinsinööri Henriikka Ratilainen, 030 474 2802, vanhempi tutkija Simo Salminen, 030 474 2731 ja erikoistutkija Virpi Kalakoski.
Julkaisu: Virpi Kalakoski, Henriikka Ratilainen, Vuokko Puro, Pia Perttula, Simo Salminen, Jani Lukander, Susanna Mattila, Timo Leskinen, Tarja Mäkelä, Pekka Plaketti. Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä – Inhimillisten virheiden vähentäminen työpaikoilla (SUJUVA). Työterveyslaitos, Helsinki 2015. (pdf)

Lähde:

www.ttl.fi
Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.