Työhyvinvointi

Hyvinvoiva yrittäjä työllistää

5.9.2016 klo 13:14

Hyvinvoiva yrittäjä tekee tuloksellista työtä ja pitää huolta itsestään sekä henkilöstöstään. Tämä mahdollistaa myös yrityksen kasvun. Yrittäjän päivää vietetään 5.syyskuuta.

Valtaosa (noin 95 %) Suomen yrityksistä on henkilöstömäärältään hyvin pieniä mikroyrityksiä, eli ne työllistävät alle 10 henkilöä. Yrittäjyyteen on viime aikoina liitetty suuria odotuksia työpaikkojen määrän kasvattamisesta ja suomalaisten työllistämisestä. Elinkeinoelämän keskusliiton julkaiseman kyselyn mukaan kuitenkin vain vajaa puolet mikroyrityksistä on tällä hetkellä kasvuhakuisia.

Kasvu ja työllistäminen onnistuvat todennäköisemmin silloin, kun yrittäjällä riittää virtaa ja osaamista monipuoliseen työhönsä ja joukoistaan huolehtimiseen. Moni asia yrityksen päivittäisissä onnistumisissa riippuukin yrittäjän omasta hyvinvoinnista.

Yrittäjän ei kannata uhrata omaa hyvinvointiaan

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Susanna Visurin kokemuksen mukaan yrittäjyys luo parhaimmillaan vahvaa työn imua, on tekijälleen palkitsevaa ja mahdollistaa oman osaamisen täysipainoisen hyödyntämisen. Yrittäjän vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja ajankäyttöön ovat palkkatyöläistä suuremmat. Lisäksi yrittäjä saa tehdä työtä tärkeäksi kokemansa asian parissa. Työlle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja myönteiset aikaansaannokset palkitsevat hyvin henkilökohtaisesti.

Valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Vaatii hyviä suunnittelutaitoja olla uhraamatta yrittämisessä omaa hyvinvointiaan. Työterveyslaitoksella on tuotettu apuja yrittäjälle sekä oman hyvinvoinnin arviointiin ja kohottamiseen että oman työn ja terveyden arviointiin.

Lisätietoja:

www.ttl.fi/pienyritys

Lähde: Työterveyslaitos