Työhyvinvointi

Hyväntekeväisyyttä tekemässä

18.12.2015 klo 12:11

Uudenlainen suomalainen perheiden ja naisten hyväntekeväisyysorganisaatio aloittaa toimintansa. Se on nimeltään Elämälle-organisaatio.

Elämälle-hyväntekeväisyysorganisaatio on mullistava toimintamalli, joka ohjaa kansalaislahjoitukset lyhentämättömänä kohteeseen ja tarjoaa täydellisen läpinäkyvyyden. Hyväntekeväisyysorganisaatio aloitti toimintansa juuri ennen joulua. Uudenlainen varainkeruutoimintamalli tarjoaa 100-prosenttisen lahjoitustuloutuksen sekä täydellisen läpinäkyvyyden kansalaisille. Hanke toimii suurena tukijana synnytys- ja naistentautiopin alalla ja edustaa alan tutkimusta sekä koulutusta viimeisen 87 vuoden ajalta Suomessa, suomalaisten perheiden ja naisten terveyden parhaaksi.

Hankkeen tavoitteena on tukea raskaudenajan ja vastasyntyneiden turvallisuuden, ehkäisy- ja synnytysturvallisuuden, lapsettomuushoitojen, naistentautien ja gynekologisten syöpien tutkimusta, koulutusta ja tunnetuksi tekemistä. Tämän mahdollistamiseksi Elämälle-organisaatio kerää internetissä toimivan varainkeruusivustonsa kautta lahjoituksia, jotka tuottavat merkittävää tukea synnytys- ja naistentautiopin alan nykyisen tilan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kyseessä on ensimmäinen alan hyväntekeväisyyshanke Suomessa.

Elämälle vie suomalaista hyväntekeväisyyttä ison harppauksen eteenpäin tuottamalla uudenlaisen toimintatavan, jossa hyödynnetään digitalisaation, teknologian ja startup-kulttuurin mahdollisuuksia. Elämälle-organisaatiosta tekee täysin poikkeuksellisen ja uudenlaisen sen toimintamalli, jollaista Suomessa ei ole vielä nähty. Kyseessä on kahden tilin malli: toinen tili on kansalaislahjoituksille ja toinen yrityksille sekä yhdistyksille. Kansalaistilin lahjoituksia käytetään ainoastaan säätiön lainvoimaiseen tehtävään, eli synnytys- ja naistentautiopin tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen, ja näiden tunnetuksi tekemiseen. Yrityksiltä ja yhdistyksiltä saatujen yhteistyösopimusten sekä avustusten turvin katetaan kaiken operatiivisen toiminnan kulut. Mallin avulla jokainen kansalaislahjoitus voidaan ohjata 100-prosenttisesti kohteeseen.

Koko hankkeen toteutuksessa on alusta asti pyritty täydelliseen läpinäkyvyyteen: Elämälle-organisaatio julkistaakin kaiken lahjoitusvarainkeruuliikenteensä viikoittain verkkosivuillaan.

Elämälle-organisaatio koostuu Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen ensimmäisen puhtaasti hyväntekeväisyyttä tekevän startupin toiminnasta. Startupin toiminta on täysin yleishyödyllistä, eikä se kerää itselleen pääomaa. Kaikki Elämälle-organisaation toiminta on voittoa tavoittelematonta. Startup koostuu 4 hengen ydintiimistä, joka vastaa hankkeen operatiivisesta toiminnasta. Elämälle-organisaation varainkeruun strategiasta ja toiminnan suuntaviivoista vastaa säätiön hallitus, joka koostuu alan lääkäreistä. Elämälle- organisaatio edustaa kaikkia viittä Suomen yliopistollista sairaalaa ja pyrkii kehittämään voimakkaasti suomalaista yhteiskuntaa ja kansanterveyttä. Varainkeruuhanketta lähti säätiön kanssa kehittämään vuoden 2014 keväällä silloisena säätiön diplomityöntekijänä toiminut, nyt 28-vuotias DI Tuomo Tarvainen, joka toimii säätiön varainkeruun johtajana.

Lisätietoja:

Tuomo Tarvainen, DI, Säätiön varainkeruun johtaja puh. 044 570 3839, tuomo.tarvainen@elamalle.fi

Lähde: Elämälle