Blogi

Hyvän mielen työ: 5 hyötyä myötätunnosta työelämässä

28.9.2016 klo 11:30

Terveydentilasi paranee. Elämäsi pitenee. Koet voimakasta mielihyvää. Muun muassa tällaisia hyötyjä on myötätunnon harjoittamisesta. Psykologisen määritelmän mukaan myötätunto on kykyä havaita muiden tunnetiloja sekä halua auttaa heitä ja tehdä hyvää.

Myötätunnon perusta on kuitenkin biologinen. Se kätkeytyy kehon tärkeimpään parasympaattiseen hermoon nimeltä vagus. Tämä hermo säätelee sydämen sykettä suhteessa hengitykseen. Se on myös yhteydessä ihmisten väliseen viestintään: puheen säätelyyn, katseeseen ja tunneilmaisuun.

Kun näet, että joku auttaa vanhuksen kadun yli, ja sydänalassasi ailahtaa, syynä on vagushermon aktivoituminen. Jos tutkimusnäyttö myötätunnon terveysvaikutuksista on näin ilmeinen, voisiko siitä saada potkua myös työelämään? Tätä selvitetään Tekesin rahoittamassa Myötätunnon mullistava voima –hankkeessa, jonka alustavia tuloksia vastikään esiteltiin

1. Myötätunto lisää työhyvinvointia

Yksi tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on pankkipalveluita tarjoava Nordea. Nordean SataHämeen yksiköissä testattiin, miten vapaaehtoistyön tekeminen vaikutti henkilöstön työhyvinvointiin.

Työntekijät saivat osallistua työajalla hyväntekeväisyysprojekteihin, kuten taloustaitojen neuvontaan nuorille. Kokeilun seurauksena työntekijöitten työhyvinvointi nousi selvästi. Nousua oli mm. motivaatiossa, kehitysideoiden esittämisessä ja työnantajan suosittelussa.

2. Myötätuntoinen loistaa asiakastyössä

Myötätunnosta on hyötyä myös asiakastyössä. Kyky asettua toisen asemaan on onnistuneen myynnin avain. Oman tuotteen tuputtaja saa helposti pakit, mutta asiakkaan ongelmaan eläytyvä löytää yleensä ratkaisun.

Digitalisaation edetessä suurin osa tuotteista muuttuu palveluiksi. Niinpä asiakaspalvelun rooli työelämässä vain korostuu. Fiksu esimies palkkaakin empaattisen myyjän, sillä tämä tekee parhaat kaupat.

3. Myötätuntoinen viesti vaikuttaa

Myös viestinnän rooli työelämässä vahvistuu. Mitä paremmin viestijän ja vastaanottajan maailmat kohtaavat, sitä vahvempi muistijälki syntyy. Onnistunut viesti puhuttelee.

Erityisen vaikuttava viesti rakentuu myötätunnolle. Se koskettaa, kohottaa ja muistuttaa: olemme kaikki ihmisiä ja siksi samanarvoisia. Viesti joka ottaa tämän huomioon, saa aikaan itseään suuremman vaikutuksen.

4. Myötätuntoinen organisaatio menestyy

Myötätunnon harjoittaminen lisää myös organisaation mahdollisuutta menestyä. Tutkimuksen mukaan myötätuntoinen ilmapiiri lisää psykologista turvaa, mikä saa työntekijät jakamaan tietoa, kysymään tyhmiä ja olemaan siksi innovatiivisempia.

Tämä puolestaan lisää sosiaalista yhteydentunnetta tiimin jäsenten kesken. Arvostava vuorovaikutus, läsnäolo ja kiittämisen kulttuuri vahvistavat keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja tuottavuutta.
Avainasemassa ovat arjen pienet käytänteet. Kuten tutkimushankkeen johtaja Anne Birgitta Pessi toteaa: Small is all.

5. Itsemyötätunto auttaa jaksamaan

Kaikkein haastavin ja samalla käänteentekevin myötätunnon muoto on itsemyötätunto. Sillä tarkoitetaan kykyä tunnistaa, mitä tarvitsee voidakseen hyvin, ja taitoa kohdella itseään sen mukaan, lempeästi.

Kiihtyvässä muutoksessa yhä useamman työ on itsensä johtamista. Se edellyttää myös kykyä laittaa työlle rajat. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Itsemyötätunto on siihen toimiva työkalu. Mutta voiko itsemyötätunto olla myös itsekkyyttä?

Sanotaan että antaessaan saa. Mutta jos ei osaa ottaa apua vastaan, uupuu. Hittikirjassaan Give and Take tutkija Adam Grant toteaa: Parhaiten menestyvät ne, jotka osaavat auttaa muita ja tulla itse autetuiksi. Itsemyötätunto on siis tervettä itsekkyyttä, joka auttaa jaksamaan. Niinpä työelämän uusi slogan voisi olla ”Anna ja ota vastaan”. Kokeillaanko?

Lisätietoa:

Myötätunnon mullistava voima –tutkimushanke (CoPassion):

http://blogs.helsinki.fi/copassion/projektimme/

Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa –ohjelma:

http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/liideri/

Gilbert, Paul. Myötätuntoinen mieli. Uusi näkökulma arjen haasteisiin. Viisas elämä, 2015.

Grandell, Ronnie. Itsemyötätunto. Tammi, 2015.

Grant, Adam. Give and Take. Why Helping Others Drives Our Success. Penguin Books, 2014.

Neff, Kristin. Itsemyötätunto. Luovu itsesi soimaamisesta ja löydä itsevarmuutesi.  Viisas Elämä, 2016.

MAARETTA TUKIAINEN

Maaretta Tukiainen on tietokirjailija ja muutosvalmentaja, joka auttaa organisaatioita ja yksityishenkilöitä valjastamaan voimavaransa oman potentiaalinsa täysimittaiseen hyödyntämiseen. Maaretta uskoo myönteisen ajattelun voimaan ja yhdessä tekemisen iloon. Hänen mottonsa on Small wonders make a big difference!

Twitter @Maaretta

Instagram @maaru

http://www.maaretta.com/

http://www.hyvanmielentaidot.fi/