Blogi

Hyvä lähtö

Irtisanoutuminen on jännä paikka – molemmille osapuolille. Työnantajamaineen ja työntekijäkokemuksen näkökulmasta lähtijän kohtelu ja kuunteleminen lähtötilanteessa ovat kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä.

Lähtijää saattaa arveluttaa työnantajan, pomon ja kollegoiden reaktiot, hampaankolossa saattaa olla sanomattomia asioita, uusi jännittää ja vanhasta luopuminen kauhistuttaa. Tunnemylläkkä voi olla melkoinen, eikä siihen kannattaisi työnantajan puolelta turhaa lisätä ainakaan negatiivisuutta – päinvastoin kokemuksen positiivisuuteen kannattaisi panostaa, sillä lähtijä on yrityksen paras referenssi työnantajamaineesta.

Lähdön taustalla on aina joku syy, jokin ei vaan ole enää kohdannut työntekijän mielestä – se voi olla pienen pieni asia tai jotain merkittävämpää.
En tarkoita, että työntekijää olisi aina kohdeltu huonosti, ehei, vaan sitä, että vaikka työnantaja ei aina koekaan voivansa vaikuttaa lähtöön, näkee työntekijä tilanteen aina toisin. Urakehitys, tehtävät ja vastuut ovat asioita, jotka yleensä vaikuttavat lähtöön, kulttuurista ja johtamisesta puhumattakaan. Oli syy mikä tahansa, monen asian summa tai yksittäinen epäkohta, se kannattaa selvittää ennen kuin työntekijä lähtee.

Markkinointi&mainonta-lehdessä oli juuri juttu lähtöhaastatteluiden merkityksestä yrityksen työnantajamielikuvalle: lähtijää todellakin kannattaa kuunnella ja palautteesta ottaa opiksi. Hyvässä lähtökeskustelussa yritys saattaa saada todella arvokasta tietoa ja palautetta työkulttuurista, johtamisesta, prosesseista ja oikeastaan kaikesta. On todellinen sääli olla käymättä perusteellisesti läpi lähtijän motiivit ja tunnelmat, sillä lähdettyään tätä tietoa ei enää saa.

Monelle lähtökeskustelu saattaa olla se viimeinen avautumisen paikka, jossa ilman suodattimia työnantajaa ja yritystä arvioidaan jo pienen etäisyyden turvin: kun ei tarvitse pelätä mahdollisen reaktion vaikutuksia omaan työhön, on helpompi olla avoin. Haastattelun tekijän onkin todella tärkeää vain kuunnella, esittää tarkentavia kysymyksiä ja antaa lähtijälle rauhassa tilaa mielipiteilleen. Kokemus on parhaimmillaan puhdistava ja jättää lähtijälle tunteen, että hänen mielipiteellään oli väliä ja sitä arvostetaan. Kuka työnantaja ei haluaisi viimeisten työpäivien kokemusten olevan työntekijälle tällaisia?

Järjestetäänkö teillä lähtijöille haastatteluita, läksiäisiä tai huomioidaanko työyhteisöstä poistuva henkilö muuten?

Paula Narkiniemi
vapaa kirjoittaja
Twitter: @PoolaKristiina