Työhyvinvointi

Hyödynnä intuitio työelämässä

9.4.2015 klo 8:58

Uskotko, että omasta intuitiostasi on apua työelämässä? Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan intuitio on korvaamaton apu työelämässä.

Omaa intuitiotaan voi ja kannattaa hyödyntää työelämässä. Intuition kehittämistä tutkineen taiteen maisterin Asta Raamintuore väitöstutkimus paljastaa, kuinka on tärkeä työkalu intuitio on etenkin ongelmanratkaisussa. Omasta vaistosta voi olla elintärkeää hyötyä monenlaisissa tilanteissa. Intuitio voi auttaa niin tulipaloa sammuttamaan lähetettyä palomiestä kuin leikkauksessa tai ensiavussa työskentelevää lääkäriäkin. Esimerkiksi siinä missä aloitteleva lääkäri etsii tietoa tilanteesta selvitäkseen, kokenut lääkäri luottaa ongelmatilanteessa omaan intuitioonsa.

Intuitio kehittyy kokemuksen myötä. Asiantuntijatehtävissä työskentelevälle kerääntyy tutkija Asta Raamin mukaan sanatonta, alitajuista "hiljaista tietoa" kokemuksen, käytäntöjen oppimisen ja muun oppisen myötä. Yleensä tämä vie aikaa kymmenisen vuotta.

Fiilis merkitsee

Tutkija Asta Raamin mukaan yrityksissä pitäisi puhua enemmän intuitioista ja siitä, minkälaisia tuntemuksia työntekijöille eri asioista tulee. Jos tiimissä usealle tulee hyvä tai huono fiilis jostakin asiasta, se on yleensä helpommin huomioitavissa, kuin yhden henkilön tuntemus. Ongelmana saattaa kuitenkin olla, että tämän takia kukaan uskalla avata suutaan ja kertoa, millaisia tuntemuksia jokin ajatus tai idea herättää.

Raamin mielestä intuition käyttöä rajoittaa vahvasti rationaaliseen tietoon pohjautuva yhteiskunta sekä päättelyn ja rationalisoinnin ihannointi. Asta  Raami ei tarkoita, että ratkaisut pitäisi tehdä ainoastaan intuitiivisesti. Koska kyseessä ovat hyvin erilaiset tiedon muodot ja niitä pitää yhdistää, sillä ne toimivat parhaiten yhdessä. Ja jos oma intuitio on ristiriidassa rationaalisen tiedon kanssa, pitää yrittää hakea lisää tietoa siitä, että mistä ristiriita johtuu.

Ennusti katon romahtamisen

Tutkimuskirjallisuudesta löytyy käytännön esimerkkejä myös siitä, kuinka esimerkiksi palomiehelle voi tulla tunne, että joku on pielessä. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa paloyksikkö oli sammutustöissä ja yhtäkkiä esimies sanoi, että kaikki alas katolta. Kaikki tulivat alas, ja hetken kuluttua katto romahti. Esimieheltä kysyttiin jälkeenpäin, että mistä hän tiesi, että vaara uhkaa. Hän vastasi, ettei tiedä, hänelle tuli vain tunne, että kaikki ei ole hyvin.

Asta Raamin tutkimuksesta selviää, että intuitiota on mahdollista kehittää siinä missä mitä tahansa muutakin taitoa.  Intuitiota voi oppia käyttämään tietoisesti hyväkseen. Intuitiota ei pidä kuitenkaan sekoittaa omiin pelkoihin tai toiveisiin. Omaa itsetuntemustaan voi kehittää pohtimalla, kun itselle tulee jokin ajatus tai olotila, että mistä tämä johtuu, onko tämä pelkoa vai mitä - ja mitä toimia se minussa aiheuttaa.

Lähde: Taloussanomat