Työhyvinvointi

Huono kuulo työuupumuksen takana?

27.10.2015 klo 13:08

Työuupumus voi johtua myös heikentyneestä kuulosta.

Kun työntekijä kärsii työuupumuksesta, heikentyneen kuulon mahdollisuus kannattaa selvittää. Ensimmäinen merkki alentuneesta kuulosta saattaa olla juuri uupumus. Uupumus johtuu siitä, että kuulon heikennyttyä joutuu koko ajan pinnistelemään kuullakseen ja pysyäkseen asioissa mukana. Ja jos ei kuule, ei saa puheestakaan selvää.

Työtehtävät vaikeutuvat

Työtehtävät alkavat tuntua vaikeilta, kun ei kuule. Tilanteen pitkittyessä myös ahdistus kasvaa. Kuuloalan asiantuntijat GN ReSound, Kuulopiiri, Kuulotekniikka, Oticon ja Phonak kysyivät syyskuussa 2015 yli tuhannelta 18–70-vuotiaalta suomalaiselta, mitä he tietävät omasta kuulostaan ja kuulontutkimuksesta. Vastaajista vain noin 35 prosenttia tietää, että oma kuulo on heikentynyt.

Kuulokyselyyn vastanneista 95 prosenttia yhdisti huonon kuulon ikääntymiseen. Vaikka omaa kuuloa ei useinkaan epäillä, muiden kuulon huomataan alentuneen. Yli 60 prosenttia suomalaisista sanoo, että heidän lähipiirissään on joku huonosti kuuleva henkilö. Suomessa on 1,5 miljoonaa työelämässä olevaa 35–55-vuotiasta. Tutkimuksen mukaan lähes 40 prosenttia heistä ei ole tarkistuttanut kuuloaan sitten kouluaikojen. 56–70-vuotiaista viidennes on tutkituttanut kuulonsa viimeksi kouluaikanaan.

Lähde: Talouselämä