Koulutus.fi teetti kyselyn, jonka mukaan esimiehiä ärsyttää alaisissaan eniten huonon ilmapiirin luominen työpaikalla.

Jopa kolmannes kyselyyn vastanneista esimiehistä mainitsee, että työpaikalta löytyy henkilöitä, jotka luovat huonoa ilmapiiriä työpaikalle. Alaisia sen sijaan ärsyttää pomoissaan sellaisista virheistä syyttäminen, joita he eivät ole tehneet. Kolmannes alaisista kokee turhaa syyttämistä silloin tällöin.

Vaikka palautteen antamisen niukkuutta pidetään esimiehessä vähiten ärsyttävänä piirteenä, niin melkein puolet kyselyyn vastanneista alaisista toivoisi saavansa enemmän palautetta. Esimiesten mukaan alaisen ärsyttävä tapa voi joskus olla myös kiitelty tapa toimia. Alaisen vähiten ärsyttäväksi toimintatavaksi näytti muodostuvan sellaisten tehtävien hoitaminen, joita esimies ei ole hänelle määrännyt. Yli 65 % esimiehistä vastasi myönteisesti kysymykseen, onko alainen hoitanut tehtäviä joita hänelle ei ole määrätty.

Mikä työpaikalla ärsyttää -niminen tutkimus toteutettiin toukokuussa 2015. Kyselyyn vastasi yhteensä 709, joista esimiehiä oli 31 % ja alaisia 69 %. Kyselyssä oli erikseen kysymykset alaisille ja esimiehille siitä, mitkä tavat ja käyttäytymiset toisessa osapuolessa ärsyttävät työpaikalla.

Lisätietoja tutkimuksesta: http://www.koulutus.fi/mika-tyopaikalla-arsyttaa-9533

Lähde: koulutus.fi