IT-palvelutalo Tieto panostaa rekrytoinnissa tehokkaaseen kohdentamiseen. Oman alansa erikoisosaajien tavoittaminen onnistuu bigdataa ja asiantuntijaverkostoja hyödyntämällä.

Rekrytointi on muuttunut. Perinteinen ilmoittelu ja post & pray -ajattelu ovat historiaa. Nyt potentiaalisia työntekijöitä lähestytään suoraan ja käydään aktiivista dialogia. Datan käyttö lisääntyy rekrytoinnissa ja työnantajamielikuvan luomisessa. Tieto hyödyntää big dataa monipuolisesti ja viestii työnhakijakohderyhmilleen kohdennetusti uraauurtavista innovaatioistaan IT-palvelualalla. Bigdata voi olla esimerkiksi henkilön taustatietojen ja kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä.   

Tiedon asiantuntijoiden ammattitaitoa on kyky löytää uusia näkökulmia asiakkaiden liiketoimintaan. Näin myös kehitetään IT-palveluita ja koko alaa jatkuvasti eteenpäin. On tärkeää tavoittaa kohderyhmät uusilla keinoilla ja tarjota juuri heille asiantuntevaa sisältöä sekä näkökulmia. Yhdessä Sanoman kanssa luotu rohkea ja uudistuva kokonaisuus löytää oikeat kohderyhmät, mediat ja palvelukokonaisuudet perinteisiä keinoja dynaamisemmin.

- Tieto on digitalisaation aallonharjalla. Olemme todellinen edelläkävijä, rohkea ja uudistuva työnantaja. Tiedolla jokainen luo oman uransa. Haemme ihmisiä joilla on vahva näkemys ja ajatus asioiden kehittämisestä, Head of Employee engagement Sophia Boleckis sanoo.

Tiedossa halutaan perustaa toiminta avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Yhteistyö yli toimialarajojen tarjoaa runsaasti uusia toimintatapoja. Koko bisnesajattelu on murroksessa.

- On tärkeää toimia aidosti yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa ilman siiloja. Oman työn luominen, kehittäminen ja eteenpäin meneminen ovat tärkeitä. Ihmisille on yhä tärkeämpää se, että he saavat tehdä arvojensa mukaista työtä, Sophia Boleckis muistuttaa.

Asiantuntijuus avainasemassa

Tieto panostaa erikoisosaajiin. Rekrytointi on kohdennettua senkin vuoksi, että tiettyjen alojen erikoisosaajia ei ole juurikaan tarjolla.

- Meillä on jatkuvasti avoimia työpaikkoja. Olemme rekrytoineet hyviä ammattilaisia joukkoomme, Sophia Boleckis kertoo.

Tieto kiittelee yhteistyötä Sanoman kanssa. Toimintatapa kuvastaa hyvää edelläkävijyyttä ja yhdistää sujuvasti erilaisia toimintoja.

- Meillä on ollut hyvä yhteistyö Sanoman kanssa. Nyt oli oikea aika nykyaikaistaa myös rekrytointiprosessia. Yhteinen prosessi, jossa kehitetään toimintatapoja ja opitaan koko ajan uutta, vie eteenpäin, Boleckis sanoo.

Maailma muuttuu

Maailma muuttuu jatkuvasti. Muutoksen kontrolloimattomuus ja valtava tietomäärä kuormittavat niin yksilön kuin yrityksenkin voimavaroja. Haasteellisessa maailmassa toimiminen vaatii ymmärrystä.

-  Digitalisaatio, valtavien tietomäärien ryhmittäminen sekä työelämän muutos vaativat yhteistyötä halki toimialojen. Verkostoituminen on päivän sana. Myönteinen eteenpäin katsominen ja siilomaisen ajattelun unohtaminen lisäävät avarakatseisuutta ja auttavat löytämään toimivia yhteistyömalleja.