Työllisyysnäkymät

Hoitotyön hyvät käytännöt hyötykäyttöön

17.6.2016 klo 7:00

Parhaillaan rakennettava sote-uudistus edellyttää toiminnan johtamista, mittaamista ja arviointia. Suurimman henkilöstöryhmän johtajina hoitotyön johtajat ovat sote-uudistuksen onnistumisessa avainasemassa.

Sairaanhoitajaliiton tilaama raportti Hyvät käytännöt hyötykäyttöön selvitti sairaanhoitopiirien hoitotyön strategioita, toiminnan mittaamista, arviointia sekä hyviä käytäntöjä. Vastaajina olivat sairaanhoitopiirien hallintoylihoitajat. Selvityksen toteutti toimitusjohtaja Tarja Honkalampi Tictum Oy:stä.

Esimerkkejä hoitotyön tuottavuuden parantumisesta

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä hoitotyön tuottavuusohjelman strategiassa on keskitytty hoitohenkilöstön tuottavuuteen, johtamismallin ja rakenteiden uudistamiseen ja näyttöön perustuviin ja yhtenäisiin käytäntöihin ja toimintatapoihin.

Vuonna 2011 yhdellä hoitajatyöpanoksella hoidettiin 119.6 potilasta, vastaavasti vuonna 2015 vastaava luku on 129.2 potilasta, eli tuottavuus on lisääntynyt 8 %. Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä mitataan ja seurataan systemaattisesti mm. kaatumisten, painehaavojen ja vajaaravitsemuksen tunnuslukuja.

Sairaalakaatumisten, painehaavojen ja vajaaravitsemuksen ehkäisemisellä voidaan välttää inhimillistä kärsimystä ja säästää Suomessa vuosittain satoja miljoonia euroja. Kuopion yliopistollinen sairaala on onnistunut säästämään henkilöstömenoista 1,2 miljoonaa euroa. Keskeisenä keinona on ollut koko sijaistyövoiman siirtäminen yhteen yksikköön.

Hoitohenkilöstö mukaan sote-uudistukseen

Hoitotyön Tutkimussäätiö selvitti sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien hoitotyöntekijöiden käsityksiä sote-uudistuksesta kyselyllä Sairaanhoitajapäivillä 2016.

Hoitotyöntekijät haluavat osallistua aktiivisesti sote-uudistukseen. Hoitotyöntekijät pitävät tärkeänä toimintatapojen ja palvelurakenteiden kehittämistä, toteaa Hoitotyön tutkimussäätiön johtaja Arja Holopainen. Keskeisenä haasteena sote-uudistuksessa hoitotyöntekijät näkevät tiedonsiirtoon liittyvät ongelmat mm. erilaiset tietojärjestelmät, mikä heikentää potilasturvallisuutta ja lisää hoitotyöntekijöiden työmäärää.

90 vuotta osaamista, tietoa ja välittämistä

Sairaanhoitajaliitto perustettiin Helsingin Säätytalossa 25.1.1925. Jo perustamisesta lähtien tehtävämme on ollut yhdistää sairaanhoitajat huolehtimaan asiantuntevasta ammatistaan, edunvalvonnasta sekä korkeatasoisesta hoitotyöstä. Suomen sairaanhoitajaliitto ry on merkittävä terveydenhuollon vaikuttaja sairaanhoitajia koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina. Sairaanhoitajaliittoon kuuluu lähes 50 000 hoitotyön ammattilaista. Sairaanhoitajaliiton konserniin kuuluvat myös koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy ja Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus.

sairaanhoitajat.fi

Lähde: Sairaanhoitajaliitto