HENRY luottaa verkostojen voimaan

23.11.2015 klo 12:04

HENRY ry on Suomen suurin HR-ammattilaisten verkosto. Se tarjoaa jäsenilleen uudistuvaa ja innovatiivista osaamista, verkostoitumista sekä käytännön palveluja.

HENRY ry on valtakunnallinen järjestö, joka tavoittaa HR-ammattilaiset kaikkialla Suomessa.

– Tarjoamme kaikille Suomen HR-ammattilaisille oman ammatillisen kehittymisen tueksi laajan verkoston yli sektori- ja toimialarajojen. Koulutustilaisuuksien ja seminaarien avulla tuotamme jäsenillemme ajankohtaista tietoa kiinnostavista aiheista. Seuraamme kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta ja olemme aktiivisia korkeakoulujen ja yliopistojen suuntaan, toiminnanjohtaja Marita Salo sanoo.

HENRY:n jäsenet koostuvat yksityisen ja julkisen sektorin HR-ammattilaisista, tutkijoista, kouluttajista ja konsulteista. Jäsenistössä onkin hyvin laaja skaala erilaisia osaajia ja verkostoitumisen mahdollisuudet ovat hyvät.

Ihmisten kanssa huipulle

“Ihmisten kanssa huipulle” on ajatus, joka toimii HENRY ry:n johtotähtenä.

– Viestimme tällä, että HENRY kulkee matkaa jäsentensä kanssa ja kannustaa heitä pääsemään huipulle. Haluamme edistää työyhteisöjen tuloksellisuutta, hyvinvointia ja uudistumiskykyä, Marita Salo kiteyttää.

Ihmisten kanssa huipulle -ajatus pitää sisällään uskon ihmiseen ja siihen, että loppujen lopuksi kaiken työn takana on ihminen. HENRY haluaa edistää ihmisyyttä ja ihmisyyden kunnioittamista työpaikoilla. Kanssa-sana viittaa siihen, että vain yhteistyöllä voidaan saavuttaa enemmän ja parempaa. Kun jokainen osapuoli tuntee itsensä huomioiduksi voidaan saada aitoa yhteistyötä aikaan. Liiketoiminnan tuloksellisuus, yhteistyö ja ihmisiin fokusoituminen vievät osaajat huipulle.

Työ muuttuu

Työ ja työn tekeminen muuttuvat koko ajan. On hyvä pohtia pysyvätkö organisaatiot muutoksessa mukana.

– Tulevaisuudessa yhä useampi tekee työtä työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa. Pelkän osaamisen ostaminen lisääntyy. Parhaat osaajat voivat valita yhteistyökumppaninsa. On kiinnostavaa seurata miten tilanne kehittyy, ja miten erilaiset organisaatiot kehittävät toimintaansa nykypäivän työelämään sopivaksi, Marita Salo sanoo.

HENRY ry uudistuu tällä hetkellä eniten sähköisten palveluiden osalta. Sähköinen verkostoitumisalusta on pilotointivaiheessa ja se otetaan käyttöön syksyn aikana.

– Sähköinen verkostoitumisalusta palvelee jäseniämme paikasta riippumatta. Se on uudenlainen yhteisö, joka mahdollistaa verkostoitumisen ja oman osaamisen esiintuomisen aiempaa laajemmin.

HENRY:n muita uusia sähköisiä palveluja ovat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Työn Tuuli -aikakauskirja, monipuoliset ja suositut webinaarit, joihin voi osallistua mistä päin maailmaa tahansa, sähköinen jäsenmatrikkeli sekä uusi henkilökohtainen koulutusrekisteri.

Uudista ja uudistu

Uudista ja uudistu 2015 on HR-ammattilaisille suunnattu messutapahtuma marraskuun lopussa. Korkeatasoiset ja kiinnostavat puheenvuorot on suunniteltu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Samalla järjestetään myös HENRY ry:n 25-vuotisjuhlaseminaari, jossa julkistetaan HENRY:n historiikkiteos.

– Uudista ja uudistu 2015 -messut ovat meille vuoden päätapahtuma. Kotimaiset ja kansainväliset puhujat ovat oman alansa huippuja. Tervetuloa kuuntelemaan ja verkostoitumaan, Marita Salo summaa.

HENRY järjestää Uudista ja uudistu 2015 -messut 24.11.2015 Helsingin Wanhassa Satamassa. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Osallistuminen ei edellytä HENRY:n jäsenyyttä.

Mikä HENRY ry?

HENRY ry on riippumaton, valtakunnallinen henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys. Yhdistyksen lähes 3000 jäsentä työskentelee suurissa ja pienissä teollisuus- ja palveluyrityksissä sekä julkishallinnon organisaatioissa henkilöstön johtamisen ja kehittämisen parissa. HENRY:llä on myös noin 100 kannatusjäsentä.

HENRY:n toiminnan tarkoituksena on edistää jäsentensä ammattitaitoa ja mahdollisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen. Yhdistys luo edellytyksiä henkilöstöjohtamisen kehittymiselle ja myötävaikuttaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyyn. HENRY ry toimii aktiivisesti koko Suomessa sekä kansainvälisessä henkilöstöammattilaisten verkostossa.

HENRY ry:n taloudelliset tuotot kertyvät sekä henkilö- ja kannatusjäsenmaksuista että koulutuspalvelujen, julkaisujen ja muiden palvelujen myynnistä. Yhdistys omistaa Henrietta Oy -nimisen osakeyhtiön, joka järjestää henkilöstöalan messutapahtumia, maksullisia seminaareja, konferensseja ja tilaisuuksia henkilöstö- ja kehittämisalan ammattilaisille.

Lisätietoja ja jäseneksi liittyminen:

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry

Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki

www.henry.fi

Teksti: Riikka Hollo Kuva: Sini Pennanen