Työhyvinvointi

Helsinki osallistaa kansalaisia pelin avulla

Helsingin kaupunki on yhdessä palvelumuotoilutoimisto Hellonin kanssa laatinut osallisuuden suunnittelupelin. Sen tarkoituksena on auttaa kaupungin työntekijöitä pohtimaan, miten palveluiden kehittämisessä voidaan entistä enemmän osallistuttaa asukkaita.

Helsingin kaupunki haluaa lisätä asukkaidensa mahdollisuuksia kuulla itseään koskevista asioista ja vaikuttaa niihin. Helsinki aloitti viime vuonna muotoilutoimisto Hellonin kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on tarjota henkilöstölle uusia ja mieluisia työkaluja asukkaiden ja alueen eri toimijoiden, kuten yritysten osallistuttamiseen. Yhteistyön tuloksena syntyi henkilöstön kanssa kehitetty osallisuuden suunnittelupeli, joka otetaan käyttöön koko kaupungissa 24.3.17.

Osallisuuden suunnittelupeli kannustaa pelaajia pohtimaan, millä käytännön tavoilla helsinkiläiset otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun ja miten tehdään helsinkiläisille helpommaksi tehdä asioita yhdessä.

Peli auttaa kysymään

Pelin kehittämiseen on osallistunut laaja joukko henkilökuntaa Helsingin kaupungin eri toimialoilta. Lisäksi pelin käytettävyyttä on testannut jo lähes 100 kaupungin työntekijää. Kesäkuussa 2017 Helsingin kaupungissa astuu voimaan uusi johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne. Testiryhmän jäsenet kokivat pelin henkilökuntaa yhdistäväksi ja konkreettiseksi apuvälineeksi työnsä kehittämisessä.

Lähde: Helsingin kaupunki