Työllisyysnäkymät

Helsingin työpaikkamäärä kasvaa erityisesti rakentamisen toimialalla

5.2.2018 klo 12:30

Työllisten määrä kasvoi Helsingissä ja koko Helsingin seudulla vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä kolmella prosentilla vuoden takaisesta.

Työpaikkojen määrä kasvoi Helsingissä kahdella prosentilla ja Helsingin seudulla kolmella prosentilla. Luvut käyvät ilmi Helsingin kaupunginkanslian tilastojulkaisusta.

Koko vuoden 2017 aikana Helsingin työpaikkamäärä oli prosentin korkeampi kuin vuonna 2016.

Työpaikkamäärät kasvoivat nopeimmin rakentamisen, hallinto- ja tukipalvelutoiminnan, teollisuuden, majoitus- ja ravitsemisalan sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialoilla. Sen sijaan muu palvelutoiminta, kaupan ala, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä informaatio ja viestintä menettivät työpaikkoja. Työmarkkinoita kuvaavat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen.

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2017 lopussa 10,5 %. Työttömien määrä on vähentynyt reippaasti ja vuoden 2017 joulukuussa työttömiä oli 14 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyys on ollut laskussa kaikissa ikäryhmissä, mutta voimakkainta työttömyyden lasku on ollut nuorilla. Suhteellisesti eniten väheni korkeimmin koulutettujen työttömien määrä. Tiedot perustuvat TEMin työnvälitystilastoon.

Pitkäaikaistyöttömien määrä pieneni jopa 29 prosentilla vuoden 2016 joulukuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli Helsingissä loppuvuonna 2017 yhteensä 36 %.

Lähde: Helsingin kaupunki