Helsingin Sanomat on suomalaiskuluttajien eniten arvostama sanomalehtibrändi.

Kärkikolmikko säilyi samana kun vuonna 2014: toiseksi arvostetuin on talousuutisten viikkolehti on Kauppalehti ja kolmanneksi sijoittui Maaseudun Tulevaisuus. Tiedot perustuvat Markkinointi & Mainonta -lehden ja Taloustutkimuksen Brändien arvostus 2015 –tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin 998 brändin arvostus suomalaisten keskuudessa.

Näin brändejä tutkittiin

Taloustutkimus valitsi tutkitut brändit esitutkimuksessa internet-paneelissaan maaliskuussa 2015. Esitutkimuksessa selvitettiin spontaanisti tunnetuimmat brändit 116 tuoteryhmässä. Vastaajilta kysyttiin mitä brändejä eli merkkejä, tuotemerkkejä tai yrityksiä tulee mieleenne tuoteryhmästä x?.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15-79-vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2015. Vastausprosentti oli 40. Vastaajia pyydettiin antamaan jokaiselle tuntemalleen brändille kouluarvosana 4-10 sen mukaan, kuinka paljon hän kyseistä brändiä arvostaa. Lisäksi kysyttiin, käyttääkö vastaaja brändiä pääasiallisesti, onko vastaaja nähnyt brändin mainontaa viimeisen puolen vuoden aikana ja voisiko vastaaja suositella brändiä muille. Lisäksi kysyttiin brändin hintatasosta ja antaako se hyvän vastineen rahalle?

Lähde: M & M