Työllisyysnäkymät

Helsingin pitkäaikaistyöttömyys sama kuin v. 1997

6.8.2015 klo 11:29

Helsingissä on saman verran työttömiä kuin kesäkuussa 1997.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa. Se oli Helsingissä kesäkuussa 2015 yli kaksinkertainen verrattuna kesäkuuhun 2013. Kesäkuun 2015 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingissä jo 15 500. Samaan aikaan kun työttömyys kasvaa, kasvaa myös niiden kotitalouksien määrä, jotka saavat toimeentulotukea yli 12 kuukautta. Työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana Helsingissä 15 % ja kokonaisuudessaan työttömiä on 43 200. Viimeksi työttömiä oli yhtä paljon kesäkuussa 1997.

Työttömyys tulee kalliiksi taloudellisesti ja sosiaalisesti. Helsingin onkin vaikea ratkaista ongelmaa, jos rahaa ei ole. Niin ikään starttirahojen loppuminen vaikeuttaa yritysten perustamista. Asiantuntijoiden ja erikoisosaajien työttömyys on myös haasteellista. Helsingissä on tällä hetkellä useita tuhansia työttömiä eri alojen asiantuntijoita sekä erityisasiantuntijoita. Tuhannet palvelu- ja myyntialan ammattilaiset ovat myös työtä vailla.

Lähde: M-Brain