Työhyvinvointi

Heikentynyt kuulo väsyttää

2.9.2016 klo 7:00

Huono kuulo väsyttää ja stressaa. Moni ikäkuuloinen jää tällä hetkellä kuntoutuksen ulkopuolelle, koska heidän kuuloaan ei seurata systemaattisesti. Kuuloliiton ympäri Suomea kiertävässä Kuuloautossa on järjestetty tänä vuonna matalan kynnyksen kuulonseulontaa. Seulassa on käynyt noin 1500 pääosin yli 65-vuotiasta henkilöä, joista suuri osa on ohjattu seulan perusteella jatkotutkimuksiin. Kiertue jatkuu tämän vuoden osalta vielä lokakuulle.

Monet ikääntyvät sinnittelevät ikäkuulon eli ikääntymiseen liittyvän kuulon heikkenemisen kanssa liian pitkään. Useat hankkivat kuulokojeen jopa 10 vuotta myöhässä. Diagnoosin ja apuvälineiden käytön aloittamisen viivästyminen saattaa vaikuttaa esimerkiksi siten, että huonokuuloinen uupuu töissä tai välttelee sosiaalisia tilanteita.

Varhaisella kuuloseulonnalla voitaisiin saada vaikuttava ja kustannustehokas kuntoutus ajoissa käyntiin. Kuulon heikkeneminen kiihtyy perinnöllisyystekijöistä riippuen nopeammin tai hitaammin 50 ikävuoden tienoilla. Esimerkiksi työelämässä onkin väestön ikääntyessä ja työurien pidentyessä koko ajan enemmän ihmisiä, joiden jaksaminen saattaa vaarantua heikentyvän kuulon takia, jollei kuntoutusta tarjota ajoissa.

Koko ikäluokan kattavat kuulontutkimukset päättyvät koulun loppuessa. Siitä eteenpäin seulontoihin valikoituvat esimerkiksi melutyötä tekevät, mutta kuulon heikkenemisen yleistyessä ja kiihtyessä 60–70 vuoden iässä kuuloa ei enää tarkkaillakaan. Yksi Kuuloliiton toiminnan tavoitteista onkin ikääntyville kohdistettujen seulojen saaminen osaksi terveydenhuoltoa.

Ikääntyvien kuulonseulonnalle on selkeästi kysyntää. Kuuloauto on käynyt tähän mennessä melkein 60 paikkakunnalla. Syksyn aikana auto kiertää vielä noin 20 paikkakuntaa.

Ikääntyvien kuulon heikkenemistä olisi kuitenkin erityisen tärkeää seurata. Vähitellen kuulon heikkeneminen etenee korkeista äänistä puheen kuulemisen alueelle, minkä seurauksena keskustelutilanteet voivat muuttua uuvuttaviksi ja sosiaalisia tapahtumia aletaan vältellä. Seulonnan tarvetta lisää myös se, ettei vähä vähältä tapahtuvaa kuulon heikkenemistä aina huomata tai haluta myöntää itse.

Kuuloliiton ja sen jäsenyhdistysten järjestämällä kuuloautokierroksella on mahdollisuus testata kuulonsa sekä saada tietoa kuulovammaisuudesta ja kuulonkuntoutuksesta. Kuuloseula on tarkoitettu henkilöille, jotka epäilevät kuulonsa heikenneen ja joilla ei vielä ole kuulokojetta. Kuuloauto-toimintaa pyörittävät Kuuloliiton kouluttamat vapaaehtoiset sekä Kuuloliiton toimihenkilöt. Tänä vuonna Kuuloauto pysähtyy noin 80 paikkakunnalla, ja varauksia on tehty myös ensi vuodelle. Kuuloauton kiertueaikataulu ja lisätietoja löytyy

Lähde: Kuuloliitto

Kuuloliitto on sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, joka järjestää myös kuntoutustoimintaa. Liitto muodostuu 86 jäsenyhdistyksestä.