Fennovoima valmistelee Suomeen tuhansia työpaikkoja. ”Työ teknologia- ja energia-alan huipulla on mahdollisuus luoda suomalaista historiaa”, sanoo yrityksen uusi henkilöstöjohtaja Eija Salo sanoo.

Fennovoiman uusi henkilöstöjohtaja Eija Salo on tyytyväinen pestiinsä kasvavassa suomalaisessa ydinvoimayrityksessä. Hän on tullut yritykseen kehittämään fennovoimalaisten työkulttuuria ja luomaan uutta. Yrityksen kasvuvauhti vaatii nyt selkeitä henkilöstöpolitiikan ja -prosessien linjauksia tulevien rekrytointien, henkilöstön kehittämisen sekä hyvinvoinnin tueksi.

Syy nopeaan kasvuun löytyy Pyhäjoelle rakennettavasta Hanhikivi 1 -ydinvoimalasta, jonka rakentamisen on määrä alkaa vuonna 2018. Urakkaa varten Fennovoima tarvitsee 3000–4000 uutta työntekijää. Rakentajien lisäksi yritys tulee palkkaamaan lähivuosina 300–400 ydinvoiman- ja turvallisuuden huippuasiantuntijaa, mutta myös laatu-, viestintä-, talous- ja henkilöstöhallinnon osaajia.

Sähköntuotanto Suomen kolmannessa ydinvoimalassa alkaa vuonna 2024.

Tällä hetkellä projektiin liittyvää työtä tehdään pääosin Helsingissä, mutta yrityksellä on toimipiste myös Pyhäjoella. Sen tarkoituksena on edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua Pohjois-Suomen viranomaisten, yritys- ja kuntapäättäjien ja paikallisten asukkaiden kanssa.

Turvallisuus on kaikessa numero yksi

”Kun sähköntarve kasvaa, on mietittävä, miten ja millä hinnalla tulevaisuuden sähkö tuotetaan. Koska haluamme tuoda keskusteluun mahdollisimman paljon uusinta tietoa, olemme jo vuosia tehneet erilaisia tutkimuksia alueen vesistöissä ja maa- ja kallioperässä turvallisuusriskien ja ympäristövaikutusten selvittämiseksi”, Salo kertoo.

Voimalan rakentamisella Pyhäjoelle tulee olemaan suuri vaikutus alueen elinkeino- elämään. Fennovoima on mukana suurhankkeiden osaamisverkostossa, jonka tavoitteena on koota Kokkolasta Rovaniemelle ulottuvaa verkostoa turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Tulevaisuudessa hankkeen työntekijöille tarvitaan myös asuntoja, kouluja, kauppa- sekä ravintolapalveluita. Siten projektista hyötyvät myös lähialueen kunnat, kuten Raahe ja Oulu. Kiinnostavia mahdollisuuksia riittää myös opinnäytetyön tekijöille.

”Kun monessa yrityksessä vähennetään työpaikkoja, on todella mukava päästä itse rekrytoimaan ja kasvattamaan toimintaa. Työntekijöillämme on mahdollisuus työskennellä teknologian huipulla yhdessä parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja luoda suomalaista historiaa. Myöhemmin voimme ylpeinä viedä suomalaista osaamista ulkomaille.”

Muutoksessa tarvitaan viestintää ja tiimihenkeä

Salo pitää Fennovoimaa kiinnostavana työpaikkana sekä toimialansa että yrityksen tulevaisuuden kannalta. Hän tahtoo kädenjälkensä näkyvän erityisesti toimivan HR-strategian ja henkilöstöpolitiikan luomisessa, henkilöstön kehittämisessä ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä.

”Voimakas kasvu ja organisaatiomuutos ovat aina suuri haaste, jolloin on luotava uusia käytäntöjä ihmisten johtamiseen. Työhyvinvointi koostuu pitkälti siitä, että esimiehillä ja asiantuntijoilla on halu toimia yhdessä yhteisten tavoitteiden hyväksi.”

Ennen nykyistä pestiään Salo tutustui kunnalliseen päätöksentekoon Haminan kaupungin henkilöstöjohtajana. Hän uskoo kokemuksesta olevan paljon hyötyä esimerkiksi yhteistyössä viranomaisten kanssa. Globaalia johtamiskokemusta Salo hankki työskennellessään yli 12 vuotta telekommunikaatio- ja elektroniikka-alan yritys Lite-On Mobilen globaalina henkilöstöjohtajana. Hän rakensi henkilöstötoimintoja Eurooppaan, Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan.

Innolla kohti tulevaa

Aasiassa Salo huomasi suomalaisen ja eurooppalaisen HR-osaamisen arvostuksen: hän pääsi siirtämään osaamistaan erityisesti yritysvastuuseen liittyvien arvojen ja etiikan, sekä henkilöstön- ja johtamisen kehittämiseen liittyvien käytäntöjen osalta. Itse hän oppi paljon erilaisista kulttuureista ja työtavoista sekä työlainsäädännön kiemuroista vieraissa maissa.

Nyt Salo odottaa innolla tulevia haasteitaan. Fennovoimaa hän kuvaa energiseksi ja dynaamiseksi huippuasian- tuntijoiden yhteisöksi.

”Yhteisöllisyys ja avoimuus ovat tärkeitä hengenluojia. Keskustelemme ajankohtaisista asioista yhdessä muun muassa kuukausittaisessa henkilöstötilaisuudessa. Asioiden eteenpäin menemistä ja osaprojektien saamista maaliin juhlistamme aina jollain tapaa yhdessä.”


Fennovoima on suomalainen ydinvoimayhtiö, jonka tavoite on tuottaa kohtuuhintaista sähköä asiakkailleen. Yrityksen pääomistaja on suomalaisista teollisuuden- ja kaupan alan yrityksistä sekä kuntaomisteisista energiayhtiöistä koostuva Voimaosakeyhtiö SF. Osa yrityksestä kuuluu venäläiselle laitostoimittaja Rusatom Overseasille. Yritykseen etsitään parhaillaan uusia suomalaissijoittajia.

Teksti: Anna Väre, Kuva: Anna Väre. Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien välissä ilmestyneessä Sanoma Rekrytointimedioiden Kasvun tekijät -liitteessä 20.9.2014.