Työnhaku

Harva kehitysvammainen saa palkkaa

6.4.2016 klo 7:00

Suomessa on noin 25 000 työikäistä kehitysvammaista. Heistä vain noin 400-500 käy oikeissa palkkatöissä.

Kehitysvammaliiton mukaan yli 3 000 kehitysvammaista pystyisi tavanomaisiin palkkatöihin. Palkkatyön sijasta moni kehitysvammainen tekee ns. avotyötä. Avotyöntekijälle maksetaan palkan sijasta työosuusrahaa, joka on enintään 12 euroa päivässä. Kehitysvammaisia pitäisi kohdella samalla tavalla kuin muita, myös palkan kohdalla. Kehitysvammaliiton mielestä avotyö ei saa jatkua loputtomiin. Sen pitäisi olla määräaikainen jakso, josta työn sujuessa voisi siirtyä palkkatyöhön. Kehitysvammaliiton ja Kuntoutussäätiön tutkimuksen perusteella työnantajien kokemukset kehitysvammaisista työntekijöistä ovat olleet myönteisiä.

Lähde: Kaleva