Työhyvinvointi

Haasteita lapsen älypuhelimen käytössä?

9.8.2016 klo 9:30

Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan lähes puolella vanhemmista on haasteita lasten mobiililaitteen käytön suhteen.

Ongelmat mobiililaitteen käytössä liittyvät usein siihen, että apsi käyttää laitetta sovittua enemmän. Tämä selviää suomalaisen mobiilioperaattori Moin tekemästä kyselytutkimuksesta.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin minkälaisia haasteita alle 15-vuotiaiden lasten vanhemmilla on lasten mobiililaitteiden käyttöön liittyen. Jopa 70 prosenttia vanhemmista pitää tärkeänä datan käytön rajoittamisen mahdollisuutta. Joka toinen suomalainen vanhempi ei osaa arvioida lapsensa tarvitsemaa datamäärää.

Ongelmallisimmaksi vanhemmat kokivat tutkimuksen mukaan sen, että lapsi käyttää laitetta enemmän tai useammin kuin on yhdessä sovittu. 10–12 -vuotiaiden lasten vanhemmista vähän yli puolet eli 55 prosenttia sanoi tässä olevan erittäin tai melko paljon haasteita. Sovelluksien tai kielletyn sisällön käytön kanssa on sen sijaan vähemmän ongelmia.

Tutkimuksen mukaan koulun alku näyttää olevan selkeä rajapyykki puhelimen hankkimiselle. 5–6 -vuotiaista ainoastaan 40 prosentilla on käytössään puhelin tai tabletti. 7–9 -vuotiasta 90 prosentilla on käytössään oma kännykkä.

Joka toinen vanhemmista on sitä mieltä, että ekaluokkalainen on sopivan ikäinen älypuhelimen käyttäjäksi. Ja lähes kolmannes vanhemmista hankkisi laitteen vasta tokaluokan jälkeen.

Kyselytutkimuksen Moille toteutti YouGov Finland. Kyselytutkimuksen päätavoitteena oli selvittää millaisena vanhemmat näkevät ja kokevat 5–15 -vuotiaiden lastensa älypuhelimen käytön. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuuluivat 5–15 -vuotiaiden lasten vanhemmat. Kokonaisvastaaja määrä oli 541.

Lähde: Moi