Geologian tutkimuskeskuksella on hallussaan valtava määrä tietoa, joita geologisen ja maanalaisen maailman parissa toimivat tahot voivat hyödyntää. Tiedon jakaminen onnistuneesti ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista: asiat täytyy saada sähköisessä muodossa sellaisiin paikkoihin, joissa loppukäyttäjä viettää aikaansa muutenkin. Nyt organisaatio etsii joukkoonsa digiosaajaa erikoisasiantuntijan rooliin, tunnistamaan oikeita jakelukanavia ja viestimään eri palveluntarjoajien kanssa.

–      Jos haluamme tavoittaa esimerkiksi rakennusalan asiakkaita, meidän pitää saada tieto heidän ulottuvilleen, niihin paikkoihin joissa he asioivat jo valmiiksi. Tarvitsemme henkilön hoitamaan ulkosuhteitamme digitaalisessa mielessä ja toisaalta myös sulauttamaan eri palvelupäiden ratkaisuja omiin sisäisiin prosesseihimme, avaa Digitaalisuus ja tietovarannot –ryhmän johtaja Mikko Eklund.

Digitaalisuus on yksi neljästä GTK:n strategisesta teemasta. Erikoisasiantuntijana Mikon vetämässä ryhmässä toimiva Armi Helenius kertoo sen olevan läsnä kaikilla organisaation osa-alueilla.

–      Kaikki törmäävät digitaalisuuteen väistämättä koko ajan jossakin muodossa. Lähdimme muotoilemaan tätä teemaa viime vuonna ja teimme digiagendan eli pidemmän tähtäimen suunnitelman. Tehtävään valittu henkilö tulee työskentelemään vahvasti digiagendan edistämisen parissa.

Tieto strategian ytimessä

Tietointensiivisenä organisaationa GTK tarjoaa digitaustaiselle henkilölle mielenkiintoisen roolin. Mikko kertoo, että toimenkuva rakennetaan hyvin monipuolisesti ja joustavasti, eikä työn rutinoitumisesta tarvitse olla huolissaan.

–      Emme näe tietoa tukiasiana, vaan se on jatkuvasti vahvemmin meidän strategian ytimessä. Mikäli haluaa päästä vaikuttamaan asioihin, tämä rooli tarjoaa siihen hyvät edellytykset. Ihmiset, jotka meillä onnistuvat, pääsevät myös urallaan helposti etenemään oman tulokulmansa ja omien tavoitteidensa määrittämään suuntaan, Mikko kannustaa.

Koko GTK:n yhteisössä vallitsee kannustava ilmapiiri henkilökohtaisten kehityspolkujen suhteen. Taloon tullessaan Armi kertoo havitelleensa tiettyjä työtehtäviä ja toteaa saaneensa niitä myös tehdä. Hän arvostaa konkreettista etenemistä uusiin, mielenkiintoisiin projekteihin.

–      Olen päässyt ylläpitämään ja kehittämään asiantuntijuuttani esimerkiksi koulutusten ja uusien tehtäväkokonaisuuksien kautta. Tänä syksynä aloimme henkilöstöhallinnon kanssa yhteistyössä järjestämään arkidigivalmennusta muulle organisaatiolle ja se on ollut itselleni hyvin mielekästä. Valmennuksesta on myös tykätty henkilöstön keskuudessa, Armi iloitsee.

Mikko ja Armi painottavat, että osaamistaso määrittää erikoisasiantuntijan valintaa enemmän kuin henkilön koulutus tai aiempi työkokemus.

–      Kyseiseen tehtävään voi tulla käytännössä minkä tahansa korkeakoulututkinnon pohjalta, oli se sitten ammattikorkeakoulu- tai yliopistotasoinen. Eihän kukaan ole täysin valmis siltä istumalta, kun työt aloittaa, Mikko huomauttaa.

–      Täällä on mahdollista kehittää omaa ammatillista osaamistaan, työnkuvasta riippumatta. Itsekin olen sataprosenttisen varma siitä, että lähitulevaisuudessa minua odottaa vielä paljon sellaisia tehtäviä, jotka tarjoavat myös haastetta, Armi arvioi.

Digitaalisuus ja tietovarannot –ryhmä tekee paljon yhteistyötä muun henkilökunnan kanssa ja heidän asiantuntemustaan halutaan hyödyntää mitä erilaisimmissa digitalisaatioon liittyvissä tehtävissä. Ryhmä hyödyntää myös työpariajattelua: toinen kantaa päävastuun ja toinen tietää asiasta riittävästi voidakseen tuurata tarpeen tullen. Armin ja Mikon oma tiimi kattaa tällä hetkellä neljä henkilöä.

–      Viestimme keskenämme käytännössä koko ajan ja pidämme myös viikkopalavereita. Näin jokainen pysyy hyvin kartalla siitä, mikä on viimeisin tilanne. Tekemistä on paljon ja uutta osaamista tarvitaan, Armi summaa.