Turun hovioikeuden ratkaisu S 12/2143 käsitteli tapausta, jossa työnantajan väitettiin rikkoneen yhteistoimintalakia muun muassa siksi, että henkilöstön irtisanomisilmoitukset oli laadittu valmiiksi jo ennen kuin yhteistoimintaneuvottelut oli saatettu päätökseen.

Yhteistoimintalain mukaan vähintään 20 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan on käytävä yhteistoimintaneuvottelut ennen kuin työnantaja tekee päätöksen työvoiman vähentämiseen johtavasta toimenpiteestä. Ennen päätöksentekoa käytävissä neuvotteluissa on käsiteltävä irtisanomisiin mahdollisesti johtavien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.

Jos työnantaja rikkoo lain määräyksiä, se voidaan tuomita maksamaan hyvitystä irtisanomalleen työntekijälle. Hyvitystä voidaan tuomita maksettavaksi, vaikka itse irtisanominen olisi tapahtunut laillisin perustein.

Tapauksessa työnantajan väitettiin tehneen päätöksen toimipisteen lakkauttamisesta ja työntekijöiden irtisanomisesta ennen kuin asiaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut oli saatettu loppuun. Työntekijöiden mielestä yhteistoimintalain rikkomista osoitti muun muassa se, että irtisanomiset toteutettiin välittömästi viimeisen neuvottelukerran jälkeen käyttämällä irtisanomisilmoituksia, jotka oli laadittu ja tulostettu valmiiksi viimeistä neuvottelupäivää edeltävänä iltana. Työnantajan mukaan irtisanomisia oli harkittu yhtenä vaihtoehtona, mutta päätös oli tehty vasta viimeisen neuvottelukerran jälkeen.

Käräjäoikeus oli ratkaissut asian työntekijöiden hyväksi tuomitsemalla työnantajan maksettavaksi yhteensä 114 000 euroa hyvityksiä. Käräjäoikeus katsoi irtisanomisten toteuttamisen heti viimeisen neuvottelukerran jälkeen puhuvan sen puolesta, että päätös oli tehty ennen kuin yhteistoiminnalle varattu laissa säädetty kuuden viikon määräaika oli täyttynyt.

Työnantaja valitti asiasta hovioikeuteen, joka kumosi käräjäoikeuden ratkaisun. Hovioikeus katsoi asiassa selvitetyn, että lopulliset päätökset irtisanomisista oli tehty vasta viimeisen neuvottelukerran jälkeen. Hovioikeuden mukaan irtisanomisilmoitusten laatiminen etukäteen osoitti, että yhtiö oli varautunut irtisanomisiin yhtenä vaihtoehtona. Hovioikeuden mukaan ilmoitusten laatiminen ennakkoon ei kuitenkaan osoittanut lopullisen irtisanomispäätöksen tekemistä.

Ratkaisu muistuttaa siitä, että yhteistoimintaneuvottelu tulee sekä aloittaa että myös saattaa päätökseen ennen kuin työnantaja tekee tosiasiallista ratkaisua työvoiman vähentämisestä. Tuomio osoittaa myös, miten neuvotteluvelvoitteen noudattamista jälkikäteen tarkasteltaessa huomiota kiinnitetään todellisiin tapahtumiin, kuten siihen, milloin irtisanomisilmoitukset on laadittu tai siihen, milloin sopimuskumppaneille on tiedotettu työnantajan toiminnan muutoksista.

Käräjä- ja hovioikeuden toisistaan poikkeavat ratkaisut osoittavat myös, miten suuri merkitys riidan ratkaisemisen kannalta on sillä, millaista selvitystä vuosien takaisten tapahtumien kulusta riidan osapuolet pystyvät jälkikäteen esittämään. Hovioikeuden ratkaisu on lainvoimainen.