Työhyvinvointi

Etätyö parantaa työmotivaatiota ja tuottavuutta

15.5.2018 klo 9:24

DNA:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten mahdollisuus tehdä etätyötä on vähentynyt. Vuonna 2017 kyselyyn vastanneista työssäkäyvistä suomalaista 45 %:lla oli mahdollisuus tehdä etätyötä, kun uudessa vuoden 2018 kyselyssä etätyömahdollisuus oli enää 39 %:lla. Miehillä etätyön mahdollisuus väheni 10 prosenttiyksikköä 42 %:iin. Naisista etätyön mahdollisuus oli 37 %:lla.

Kyselyyn vastanneista etätyötä tekevistä 76 % koki etätyön parantavan selvästi työn tuottavuutta. 81 % arvioi etätyömahdollisuuden parantavan työssä jaksamista ja työmotivaatiota.

Lähes kaikki joilla on mahdollisuus etätyöhön, kertovat tekevänsä etätyötä kotona. Noin viidennes on tehnyt etätöitä joskus myös ulkomailla tai mökillä. Julkisissa liikennevälineissä etätöitä tekee vähintään joskus joka viides ja kahviloissa joka kuudes.

Parhaat mahdollisuudet etätöihin on 55-64-vuotiailla, joista etätyömahdollisuus on 47 %:lla. 15-24-vuotiaista työssäkäyvistä etätyömahdollisuus on vain 22 %:lla ja 25-34-vuotiaista 37 %:lla. Ylemmistä toimihenkilöistä valtaosalla on mahdollisuus etätyöhön ja toimihenkilöistä etätyömahdollisuus on noin puolella. Työntekijöistä etätyömahdollisuus on vain viidesosalla.

Lähde: DNA