Työnhaku

Espoo panostaa 50+ työnhakijoihin

20.8.2018 klo 8:33

HeadHunt +50 v. -suorarekrytointitapahtuma yhdistää työnhakijat ja yritykset Ison Omenan palvelutorilla (3. krs.) keskiviikkona 22.8.18 klo 10-14.

HeadHunt -suorarekrytointitapahtumat ovat Espoon EKA:n, konsernihallinnon, työllisyyden palvelualueen yhteistyössä  ideoima konsepti, jolla pyritään nopeasti saamaan työttömät työnhakijat takaisin työmarkkinoille. Ensimmäiset HeadHunt -tapahtumat järjestettiin vuoden 2018 alussa hyvin tuloksin.

– Tapahtuma on suunnattu erityisesti yli 50-vuotiaille työttömille työnhakijoille. Espoolaisista työttömistä noin 36% on yli 50-vuotiaita. Päätimme vastata kaupunkilaisten tarpeisiin ja järjestää suorarekrytointitapahtuman nimenomaan tälle kohderyhmälle, jonka on vaikeampi työllistyä kuin nuorempien työnhakijoiden, yrityskoordinaattori Tarja Miettinen kertoo.

HeadHunt-tapahtuman avaa Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antola, jonka jälkeen mukana olevat yritykset esittäytyvät. Potentiaalisia työnhakijoita haastatellaan speed dating -taktiikalla.

Mistä idea lähti?

HeadHunt +50 v. -suorarekrytapahtuman lähtöidea tuli työttömiltä työnhakijoilta. Moni Espoon työttömistä on tuonut esille turhautumisensa siitä, että heidän ikäisilleen työnhakijoille ei tunnu löytyvän työpaikkoja.

– Tunnusteltuamme eri toimialojen yrityskumppaneidemme ajatuksia eri-ikäisten työnhausta ja tarjolla olevista työpaikoista, saimme nopeasti vastakaikua ajatuksellemme järjestää +50-vuotiaille kohdennettu rekrytointitapahtuma. Huomasimme myös, että tälle työnhakijaryhmälle ei ole järjestetty erityisesti heidän ikäryhmälle osoitettua rekrytointitapahtumaa, toisin kuin esimerkiksi 18-30-vuotiaille työnhakijoille ja maahanmuuttajille, Tarja Miettinen kertoo.

Edellisissä kohdennetuissa HeadHunt -tapahtumissa on ollut noin 150 osallistujaa / tapahtuma. Aiemmissa tapahtumissa on ollut mukana ainoastaan kaksi rekrytoivaa yritystä. Nyt +50 v. HeadHuntissa mukana on jo kuusi yritystä eri toimialoilta sekä Espoo Rekry. Odotusarvo on, että tapahtumaan on tulossa jonkin verran enemmän kävijöitä kuin aikaisemmissa tapahtumissa on ollut.

Tavoitteena työllistyminen

Tapahtuman tavoitteena on auttaa työttömiä löytämään heidän osaamistaan vastaavat työpaikat, auttaa yrityksiä löytämään osaavia työtekijöitä ja parantaa erityisesti +50 - vuotiaiden työllisyyttä. Esimerkiksi Espoossa reilu kolmasosa työttömistä kuuluu  HeadHunt -tapahtuman kohderyhmään.

– HeadHunt -suorarekrytapahtumia järjestetään kerran kuukaudessa Espoossa yhteistyössä Iso-Omenan kirjaston ja Sellon kirjaston kanssa. Kohderyhmät vaihtelevat. Jos +50 -vuotiaille kohdennettu HeadHunt osoittautuu menestykseksi ja sille on selkeä tarve, tulemme järjestämään vastaavan tapahtuman myöhemmin ensi vuoden alussa, Miettinen valottaa.

Tarja Miettisen kokemuksen mukaan +50 v. työttömät työnhakijat ja yritysten avoimet työpaikat eivät kohtaa. Tälle työnhakijaryhmällä on kuitenkin valtava määrä työkokemusta, hiljaista tietoa oman osaamisensa työn alueelta sekä myös erittäin suuri motivaatio työllistyä.

– He ovat nähneet ja kokeneet monenlaisia työpaikkakulttuureita eivätkä enää vähästä hätkähdä. Heiltä löytyy myös syvällistä erityisosaamista. Toisaalta pitkän uran tehneillä työnhakijoilla on usein parempi kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, pohjautuen pitkään työkokemukseen.

Rohkeutta yrityksiin ja hakijoille

Jostain syystä monet yritykset eivät uskalla rekrytoida +50 -vuotiaita työnhakijoita, vaikka tämän ikäisillä on vielä pitkä työura edessä.

– Olikin miltei yllätys, että kun lähdimme kartoittamaan yrityskumppaneita tähän tapahtumaan, miten suurella innolla mukana olevat yritykset lähtivät heti mukaan. Samoin kun kerroimme omille työnhakija-asiakkaillemme tulevasta tapahtumasta, saimme välittömästi suurta kiitosta siitä, että vihdoin heidät huomataan, Miettinen kiittelee.

Espoossa toivotaan, että tapahtuma osaltaan herättää keskustelua siitä, millainen valtava määrä osaamista ja työmotivaatiota 50+ työnhakijaryhmällä on.

– Parhaimmassa tapauksessa tämä työhakijaryhmä on kriittisen tärkeä voimavara mille tahansa yritykselle, Tarja Miettinen muistuttaa.

Lisätietoja: Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö, Työllisyyden palvelualue, Komentajankatu 5 C, PL 60210, 02070 Espoon Kaupunki