Työhyvinvointi

Esimies ei ole koskaan valmis

Esimiehenä kehittyminen on koko elämän kestävä prosessi.

Koska kukaan ei ole koskaan täydellinen ihmisenä, ei myöskään esimies ole koskaan valmis. Ihminen ei ole erehtymätön.

Esimiestaitoja voi kuitenkin kehittää. Kehitys tapahtuu kokemusten, koulutuksen, valmennuksen tai esimerkiksi mentoroinnin kautta.

Itsensä kehittämisessä avainasemassa on vahvuuksien tunnistaminen. Myös heikkoudet on hyväksyttävä ja niiden osalta voi pyrkiä koko ajan parempaan. Silti heikkouksiin ei kannata jäädä vellomaan, vaan ne voi halutessaan kääntää voimavaraksi.

Näin voit kehittää itseäsi esimiestyössä:

1. Kerää kokemuksia toimimalla esimiehenä erilaisille tiimeille.

Mitä laajempi näkemys esimiehellä on yrityksen eri osa-alueista, sitä kokonaisvaltaisemmin hän pystyy ottamaan johdettavakseen yhä laajempia kokonaisuuksia.

2. Suhtaudu mentorointiin myönteisesti.

Mentoroinnissa toinen, yleensä kokeneempi esimies siirtää tietoa ja valmentaa toista esimiestä. Mentorointi on erittäin tehokas tapa kehittää omaa osaamistaan ja laajentaa näkemyksiään esimiestyöstä.

3. Osallistu esimieskoulutuksiin ja seminaareihin.

Osallistu erilaisiin esimieskoulutuksiin, seminaareihin ja tapahtumiin aina kun mahdollista. Myös verkostoituminen kannattaa.

4. Hae aktiivisesti palautetta.

Älä pelkää palautetta, vaan ota sitä vastaan alaisilta, omalta esimieheltäsi ja kollegoiltasi. Arvosta sitä, että ihmiset ovat valmiita antamaan palautetta juuri sinun työstäsi.

Lähde: esimies.info