Työkyöpeli

Esimiehen tärkein tehtävä

16.12.2019 klo 7:14

Mikä on esimiehen tärkein tehtävä, jos pitäisi valita vain yksi? Entä mitä ovat ne muut aivan yhtä tärkeät tehtävät, joiden välillä esimiehet tasapainoilevat joka päivä?

Esimiehet työskentelevät kahden tulen välissä; tiimiläisten ja johdon puristuksessa, jossa ei aina ole kovin leppoisat oltavat. Toisaalta alaiset vaativat ja odottavat asioita, toisaalta johto peräänkuuluttaa tuloksia ja tekoja. Moni esimiestyötä kokeillut onkin todennut, ettei työ ole kaiken sen vaivan ja tuskan arvoista, ja luovuttanut esimiehen manttelin eteenpäin.

On totta, että keskijohdossa työskentelyä leimaa juurikin kahdenlaisten vaatimusten puristuksessa olo, mikä on kuormittavaa. Tiimiläiset pitäisi saada työskentelemään saumattomasti yhteen, ongelmat olisi poistettava näiden tieltä, tunnelma pidettävä korkealla ja tavoitteet kirkkaana mielessä. Samalla johdolle tulisi raportoida niitä tuloksia, huolehtia että tiimi on tyytyväinen ja että yrityksen strategia toteutuu.
 

Mahdollistaja ja tunnelman johtaja

Mikä sitten tässä kaikessa on se kaikkein tärkein tehtävä? Kysyin asiaa LinkedIn:ssä ja Twitterissä ja ehdottomasti eniten ääniä keräsi "mahdollistaminen" sen monissa eri muodoissa. Vastauksissa korostui esteiden poistaminen tiimin tekemisen tieltä, ongelmien ratkaiseminen ja tunnelman johtaminen. Esimies toimii ikään kuin filtterinä ja katalysaattorina tiiminsä ja johdon sekä muun organisaation välillä: kaiken kuran ei pidä antaa valua tiimiläisten työpöydille, vaan esimiestyön pitäisi saada aikaan hyvällä sykkeelle tehtyä työtä.

Mielenkiintoista vastauksissa oli se, ettei tuloksen tekeminen korostunut juurikaan. Muutama harva kertoi, että lopultahan tulos on se, jolla esimiehen onnistumista mitataan. Ja näinhän se usein on. Asian voi nähdä niinkin, että mahdollistaminen, tunnelman luominen, kannustaminen ja sparraaminen, viestiminen ja tiimiläisten jatkuva kehittäminen lopulta onnistuessaan johtavat tulokseen. Eli ultimaattisesti tulos on se, jota hyvästä esimiestyöstä syntyy, mutta pelkällä tulostavoitteellisella puskemisella parhaaseen lopputulokseen harvoin pääsee.

Ensin tarvitaan toimiva tiimi, joka ymmärtää tavoitteensa ja sitoutuu yhdessä niiden tavoittelemiseen.

Empatialla on selkeästi merkittävä rooli esimiehen arjessa, mikä ilahduttaa ainakin itseäni. Lopulta esimies kantaa vastuun tiimin onnistumisesta, mutta väen vängällä ja mailaa jatkuvasti puristaen harva saa tiimistään parhaat tehot irti. Siksi hyvällä ilmapiirillä, tsempillä ja kannustamisella ja napakalla ohjauksella kohti tavoitteita päästään paremmin maaliin. Kyse on kuitenkin ihmisistä, joita johdetaan, joten inhimillisyydelle todellakin on tilausta.