Työuran alussa

Ensivaikutelmalla on väliä – myös verkossa

2.10.2013 klo 11:00

Sosiaalisen median profiilien sisällöllä ja hakijan online –käyttäytymisellä on vaikutusta rekrytointiprosessissa.

Sosiaalisen median monitorointipalveluita tarjoava Reppler haastatteli 300 rekrytoinnin ammattilaista heidän sosiaalisen median käytöstä rekrytointiprosessin yhteydessä. Tulosten mukaan yli 90 %:lla työnantajista ja rekrytoijista työnhakuprosessiin kuuluu potentiaalisen työnhakijan sosiaalisen median profiileihin tutustuminen.

Työnantajista 76% tutustuu työnhakijan Facebook –profiiliin, 53% Twitter –tiliin ja hiukan alle puolet LinkedIn –profiiliin. Tulosten perusteella työnantajat haluavat tutustua työmeriittien lisäksi myös hakijan imagoon verkossa. Sosiaalisen median profiileihin tutustutaan suurimmaksi osaksi heti työhakemuksen läpikäynnin jälkeen. Näin toimii 47 % rekrytoijista. Neljäsosa työnantajista tutustuu profiileihin työnhakijan kanssa käydyn alustavan keskustelun jälkeen ja 15 % vasta syvemmän haastattelun jälkeen. Ainoastaan 4 % tutustuu profiileihin vasta juuri ennen lopullista rekrytointipäätöstä.

69 % rekrytoijista kertoo hylänneensä kandidaatin sen perusteella, miten työnhakija on esittäytynyt sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median profiilien sisällöllä ja online – käyttäytymisellä on vaikutusta rekrytointiprosessissa. 69 % rekrytoijista kertoo hylänneensä kandidaatin sen perusteella, miten työnhakija on esittäytynyt sosiaalisessa mediassa. Suurin syy kandidaatin hylkäämiseen on se, että hän on valehdellut pätevyyksistään työhakemuksessaan. Muita syitä ovat muun muassa sopimaton sisältö, negatiiviset kommentit aikaisemmista työnantajista sekä heikot kommunikaatiokyvyt.

Tarkkaan mietityt sosiaalisen median profiilit voivat myös edistää työllistymistä, sillä 68 % työnantajista ilmoitti rekrytoineensa kandidaatin profiilin sisällön perusteella. Erityisesti työnhakijan antama positiivinen kuva persoonallisuudestaan sekä luovuudestaan vaikuttaa rekrytointipäätökseen myönteisesti. Lisäksi rekrytointipäätökseen vaikuttaa se, että profiilit tukevat työnhakijan antamaa kuvaa ammatillisista pätevyyksistään.

Työnhakijan on hyvä huolehtia ensisijaisesti profiiliensa tietojen ajantasaisuudesta sekä tilien yksityisyysasetuksista. Työhakua varten voi luoda esimerkiksi omat tilinsä, joihin työnantajat on hyvä ohjata jo työhakemuksesta. Lisäksi mahdollinen LinkedIn -profiili kannattaa pitää ajan tasalla sekä täyttää mahdollisimman kattavasti, jotta siitä saisi kaiken mahdollisen hyödyn irti.

Lähde: http://theundercoverrecruiter.com/infographic-how-recruiters-use-social…