Kantaverkkoyhtiö Fingridissä ratkotaan kansainvälisiä haasteita yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi. Insinöörien lisäksi yritys tarvitsee joukkoonsa monipuolisia osaajia.

Valot päällä, kaikki hyvin. Kiitos sujuvasta arjestamme kuuluu kantaverkkoyhtiö Fingridille, joka valtakunnallisen kantaverkon ylläpitäjänä mahdollistaa jääkaappien, stereoiden ja muiden kodin sähkölaitteiden moitteettoman toiminnan niin kaupunkiasunnoissa kun kesämökeilläkin. Arjen pyörittämisen lisäksi Fingridillä on tärkeä rooli eurooppalaisissa ilmastotalkoissa, joissa energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi investoidaan parhaillaan mittaviin rakennus- ja tutkimushankkeisiin. Tätä varten Fingrid tarvitsee joukkoihinsa monipuolisia tekijöitä, joilta löytyy halua ja osaamista sähkömarkkinoiden kauaskantoisten haasteiden ratkaisemiseen.

Fingridin liki 300 työntekijästä Suvi Lokkinen ja Henri Sipilä edustavat nuorta sukupolvea: korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, jotka työskentelevät näköalapaikalla kehittyvällä toimialalla.

”Fingrid investoi kantaverkon rakentamiseen ja kehitykseen nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mikä tarkoittaa, että kaikilla on kädet täynnä mielenkiintoisia, haastavia ja vastuullisia töitä” sanoo yksikön päällikkönä työskentelevä Lokkinen, jolla diplomi-insinöörin tutkinnon lisäksi on myös kauppatieteiden maisterin pätevyys.

Työssä viihdytään vielä eläkkeelläkin

Koska Fingrid on Suomessa yrityksenä ainut laatuaan, työn oppii pitkälti vain tekemällä ja omaksumalla tietoa muilta kollegoilta. Varmistaakseen hiljaisen tiedon siirtymisen Fingrid pyrkii palkkamaan nuoria tekijöitä ajoissa vanhempien oppiin. Joukkoon mahtuu myös koko elämän mittaisia urapolkuja.

”Omassa tiimissäni on kaksi eläköitynyttä, talossamme pitkän uran tehnyttä työntekijää, jotka toimivat edelleen neuvonantajinamme. Heille on tärkeää saada siirtää ainutlaatuista osaamistaan työnsä jatkajille”, Lokkinen kertoo.

Insinöörien lisäksi Fingrid työllistää asiatuntijoita monelta alalta. Taloudelliseen riskinhallintaan ja kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin erikoistuneen rahoitusyksikön Treasury Controllerina työskentelevä Henri Sipilä seuraa työssään rahamarkkinakorkojen vaikutusta markkinoihin ja yrityksen toimintaan. Myös yhteistyö kansainvälisten luottoluokituslaitosten kanssa antaa finanssialan osaajalle kiinnostavia haasteita.

Koska positio oli uusi, on Sipilä saanut muokata työnkuvaansa pitkälti kiinnostustensa ja osaamisensa pohjalta.  Kehittymisen kannalta hän pitää muilta oppimista tärkeänä. ”Olen päässyt luomaan uusia käytäntöjä, mutta myös joutunut kyseenalaistamaan omia toimintatapojani muiden vaikutuksesta. On hienoa, että kaikki tiimissämme ovat todella asiantuntijoita alallaan”, Sipilä kertoo.

Mielenkiintoisten työtehtävien lisäksi häntä motivoi monien fingridläisten tapaan työn yhteiskunnallinen merkitys.

”Yhteiskuntamme ei pärjää ilman sähköä. Siten kantaverkon toimivuuden turvaaminen ja kehittäminen tuo työllemme suuremman merkityksen kun vain tuottaa rahaa osakkeenomistajille. Samalla se antaa varmuutta, jota monikaan ala ei tänä päivänä työntekijöilleen pysty tarjoamaan. Pörssiyritysten kvartaalin rinnalla meidän 25-vuoden kvartaalimme edellyttää pitkäjänteiset kehityssuunnitelmat.”

Tärkeintä ovat ihmiset

Edistääkseen työntekijöidensä viihtymistä Fingrid osallistuu säännöllisesti työtyytyväisyystutkimuksiin, joissa se on menestynyt kiitettävästi. Tänä vuonna johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on nostettu vuoden pääteemaksi. Vuoden tavoitteisiin kuuluvat muun muassa esimiehille laadittavat yksilölliset kehittymissuunnitelmat, johtamisen laadun varmistaminen sekä jo entisestään korkean työtyytyväisyyden lisääminen eri alueilla.

”Yrityksemme omistaa 14 000 kilometriä voimajohtoa ja kaapeleita sekä yli 100 sähköasemaa, mutta menestyksemme perustuu ihmisiin, jotka jatkuvasti miettivät uusia ratkaisuja toimintamme kehittämiseksi”, sanoo Lokkinen, joka on sopeutunut hyvin varsin miesvaltaiseen työyhteisöön.

”Kiinnostavan työn lisäksi viihtymiseeni vaikuttavat matala organisaatio ja avoin, mutkaton kommunikaatio. Kokemusteni perusteella haluaisin ehdottomasti kannustaa muitakin naisia hakeutumaan alalle entistä rohkeammin.”

Fingrid Oyj ylläpitää ja kehittää Suomen valtakunnallista sähköverkkoa. Kantaverkko palvelee sähkön tuottajia ja -kuluttajia mahdollistaen osapuolien keskinäisen kaupan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yritys tuottaa sopimusasiakkailleen eli sähköntuottajille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle kantaverkko-, rajasiirto- ja tasepalveluita. Fingridin pääomistaja on valtio. Yritys työllistää noin 300 henkeä.

Teksti: Anna Väre

Kuva: Laura Mendelin