Työuran alussa

Enemmän palautetta, kiitos!

22.9.2015 klo 14:01

Alaiset toivoisivat saavansa esimieheltään enemmän palautetta. Koulutus.fi teettämän kyselyn mukaan esimiehiä ärsyttää alaisissaan eniten huonon ilmapiirin luominen työpaikalla.

Kyselyyn vastanneista esimiehistä jopa kolmannes mainitsee omalta työpaikaltaan löytyvän huonon ilmapiirin luojan, joka on aina eri mieltä. Alaisia taas ärsyttää pomoissaan eniten sellaisista virheistä syyttäminen, joita he eivät ole tehneet. Kolmannes alaisista kokee turhista virheistä syyttämistä tapahtuvan silloin tällöin.

Yksi mielenkiintoisista seikoista on se, että vaikka palautteen antamisen niukkuutta pidetään esimiehessä vähiten ärsyttävänä piirteenä, niin silti melkein puolet kyselyyn vastanneista alaisista toivoisi saavansa esimieheltään enemmän palautetta.

Esimiesten mukaan alaisen toisaalta ärsyttävä tapa voi olla myös kiitelty tapa toimia. Alaisen vähiten ärsyttäväksi tavaksi toimia listautui sellaisten tehtävien hoitaminen, joita esimies ei ole hänelle määrännyt.

Tutkimus Mikä työpaikalla ärsyttää toteutettiin toukokuussa 2015. Kyselyyn vastasi yhteensä 709, joista esimiehiä oli 31 % ja alaisia 69 %. Kyselyssä oli omat kysymykset sekä alaisille että esimiehille siitä, mitkä tavat ja käyttäytymiset toisessa osapuolessa ärsyttävät työpaikalla sekä minkä verran kukin tapa ärsyttää.

Tule kuuntelemaan, mitä rekrytointitilanteessa kannattaa huomoida

Lisätietoa tutkimuksesta

Lähde: www.koulutus.fi