Blogi

Empatia – kriittisin taito digitaalisessa ajassa

Maailman talousfoorumi listasi viime vuonna tulevaisuuden työssä tarvittavia taitoja, joita ennakoimaton työelämä vaatii tulevaisuudessa. Yhdeksi kriittisimmistä taidoista nousi tunneälykkyys ja sen alla oleva empatian ja myötätunnon taito.

Empatia tarkoittaa kykyä asettaa itsensä toisen asemaan ja ymmärtää toisen tunteita, kykyä ymmärtää toista. Empaattinen ihminen ei pyri ylentämään tai alentamaan itseään suhteessa toiseen, vaan on samanarvoinen ja samalla tasolla kuin toinen. Hän ei sääli tai voivottele, vaan kykenee myötäelämiseen. Empaattinen ihminen ei mene mukaan toisen tunnetilaan, vaan huomaa sen ja saa siitä kiinni ja pystyy auttamaan ja kokemaan toisen kanssa. Havainnoinnin ja kokemuksellisen samanlaisen tunnekokemuksen lisäksi hän toimii havaintojensa ja kokemuksensa perusteella. Voidaankin sanoa, että empaattisuus on myös tekoja.

Voit tutkia sympatian ja empatian välistä eroa Rene Brownin videonavulla.

Arjen työssä empatiataito tulee tarpeeseen monenlaisissa tilanteissa. Kun keskustelussa esiin nousee moniäänisyyttä ja erilaisia mielipiteitä, suljetaanko moniääninen keskustelu vai osataanko erilaisia merkityksiä tutkia, niin että kuulluksi tuleminen toteutuu? Nähdäänkö erilaisten maailmojen ja arvostusten läsnäolo ja annetaanko niiden vaikuttaa tekemiseen? Miten ryhmässä tunnistetaan ja tunnustetaan erilaisten tunnekokemusten olemassaolo, miten niistä puhutaan tai niitä tutkitaan eri ihmisen näkökulmasta. Tunnekokemukset vaikuttavat kaikkeen ihmisten toimintaan, tukien tai jumittaen.

Neurotieteilijä Katri Saarikivi kuvaa upealla tavalla empatian olemusta. Empatiaa ovat kaikki ne taidot, jotka auttavat meitä ymmärtämään toisiamme. Kaikki erilaiset tavat jakaa toisten kanssa ajatuksia ja tunteita.

Neurotiede jakaa empatian kolmeen eri muotoon. Ajatusten tasolla empatia on ymmärrystä siitä, mitä toinen ihminen ajattelee – itsensä laittamista toisen asemaan. Empatia tunteiden tasolla taas on taito, jossa voimme aistia, mitä toinen tuntee ja kokee. Empatia toiminnan tasolla tarkoittaa sitä, mitä teet sen perusteella, mitä huomaat, koet ja näet.

Liiketoiminnan ydin tarvitsee myös keskeisesti empatiaa tuekseen. Jotta pystymme luomaan merkityksellistä arvoa asiakkaalle, tulee meidän ensin ymmärtää, mitä asiakkaat arvostavat elämässään. Tunnekokemus liitetään usein johonkin itselle tärkeään muistoon. Tähän tarvitaan empaattista lähestymiskulmaa ja empaattista muotoiluosaamista, sanoo futuristi Minna Koskelo. Myyntityö on itse asiassa samalle tunnetasolle pääsemistä – empatian käyttämistä siihen, mikä toiselle oikeasti on tärkeää ilman manipulatiivista vaikutinta.

Empatiaa voi lisätä simppelillä tavalla – lukemalla tai kuuntelemalla musiikkia. Nämä avaavat  väyliä toisten ymmärtämiseen ja uusien tulokulmien tarkasteluun. Arjessa tärkein taito taitaa olla kuunteleminen, läsnäolevasti ja sydämellä. Because we are worth it!

Annika Ranta, organisaatiokonsultti, business coach

www.humap.com