Talous ja raha

Elinkeinoelämän suhdannenäkymät 4/2018

EK:n huhtikuun 2018 Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset kuvaavat suhdannenousun jatkuneen alkuvuonna.

Yleiset suhdannenäkymät seuraavalle kuudelle kuukaudelle ovat yhä yleisesti suotuisat. Suhdannekuvan arvioidaan kirkastuvan jonkin verran seuraavan puolen vuoden aikana. Tämänhetkisen tilanteen arvioidaan olevan kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä parempi. Rekrytointiongelmat ovat silti edelleen kärjistyneet.

Yleisiä suhdannenäkymiä valottava saldoluku oli teollisuudessa tasolla +18 (tammikuussa +17). Rakentamisessa tilanteen odotetaan säilyvän lähes ennallaan, ja saldoluku on -2 (tammikuussa +4). Palvelualojen näkymät nousivat +17 pisteeseen (tammikuussa +15).

Yritysten tuotannon ja myynnin kasvu on yleisesti jatkunut. Palveluissa kasvuvauhti jäi hieman odotuksia hitaammaksi. Teollisuuden uusien tilausten määrä on edelleen kasvanut. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan melko nopeana, ja odotukset myös kolmannelle vuosineljännekselle ovat hyvät.

Tilauskanta on teollisuudessa kasvanut. Myös rakentamisessa tilauskanta kasvoi yli tavanomaisen. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on noussut korkeaksi: 88 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti täysin hyödynnettynä.

Lähde: EK