Työuran alussa

Elinikäistä oppimista

20.1.2016 klo 13:30

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian palveluvalikoima täydentyi tammikuussa Espoon työväenopiston ja Espoon aikuislukion kurssitarjonnalla.

Tarjonnan monipuolistuttua myös asiakaskunta laajeni noin 10 000 ammatillisesta opiskelijasta lähes 30 000 työväenopiston kurssilaisella ja 2000 aikuislukion opiskelijalla. Omnia teettää vuosittain sidosryhmätutkimuksen, jossa seurataan kuntayhtymän strategian toteutumista käytännössä. Viimeisimmän eli 360 yksityisen ja julkisen sektorin päättäjää kattaneen tutkimuksen perusteella koulutustarjonnan kokoaminen yhden palveluntarjoajan katon alle on ollut onnistunut ratkaisu. Elinikäisen oppimisen palvelujen koettiin kattavan alueen tarpeet uudella kokoonpanolla aiempia vuosia paremmin. (Omnian sidosryhmätutkimus päättäjille, IROResearch Oy 11–12/2015)

Hyvinvoivia opiskelijoita, osaavia ammattilaisia

Tutkimuksen mukaan valtaosa sidosryhmäläisistä tekee yhteistyötä opiskelijoiden työssä oppimisen ja erilaisten kehittämisprojektien puitteissa. Moni on myös palkannut Omniasta valmistuneen henkilön.Omnian tunnettuus yritys- ja kuntapäättäjien joukossa kasvoi 9 % vuodesta 2015, ja 56 % vastaajista ilmoitti tuntevansa Omnian toiminnan erittäin tai melko hyvin. Kunta- ja valtionhallinnon sekä järjestöjen päättäjistä lähes 100 % tuntee Omnian koko tarjonnan.

Yhteistyön kehittämisessä uusia mahdollisuuksia nähdään erityisesti henkilöstön ammatillisen, lisä- ja täydennys- sekä yrittäjyyteen liittyvien koulutusten ja kurssien alueella. Myös vieraskielisten oppijoiden koulutuspalvelujen nähdään sopivan hyvin Omnian kokonaisuuteen.

Työväenopiston ja aikuislukion lisäksi Omniaan kuuluvat nuorten työpajat, oppisopimusmuotoinen koulutus ja InnoOmnian kehittämispalvelut. Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueella toimiva Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on monialainen koulutuksen järjestäjä, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille toisen asteen ammatillista koulutusta, oppisopimuksia, lukio-opetusta, työpajatoimintaa sekä vapaan sivistystyön kursseja. Eri-ikäiset oppijat voivat joustavasti yhdistää esimerkiksi opintoja ja harrastustoimintaa mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Omniassa työskentelee 860 alansa ammattilaista ja oppijoita on eri yksiköissä vuosittain yli 60.000.

Lähde: Omnia