Vastaa kyselyyn

Hei työnhakija, haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Siksi olemme kiitollisia, jos vastaat kyselyymme. Osallistu kyselyyn tästä ›

Oikotie Työpaikat
Työhyvinvointi

Elämää vakavan työtapaturman jälkeen

1.2.2016 klo 12:40

Vakuutustieteen tutkija Jarna Kulmala Tampereen yliopistosta tutki ihmisten elämää vakavien työtapaturmien jälkeen. Tutkimuksessaan hän seurasi 11 585 ihmistä viisi vuotta onnettomuuden jälkeen.

Tutkimuksen lopputulos yllätti. Elämäntilanteet vaikuttivat yleisesti ottaen hyviltä. Tampereen yliopiston raportti kertoo, että yli 70 prosenttia työtapaturmissa vahingoittuneista oli viiden vuoden päästä joko takaisin työelämässä tai vanhuuseläkkeellä.

Vaikka töissä joutuisi tapaturmaan, elämänkulku ei välttämättä ratkaisevasti muutu. Tutkimuksen mukaan enemmistö tapaturmasta selvinneistä palasi töihin. Myös ansiotaso säilyi useimmilla entisellään, melkein puolella se jopa nousi.

Toivoa toipumiseen

Tutkimustieto tarjoaa työtapaturman uhreille toivoa eteenpäin pääsemisestä. Vaikeuksista voi selvitä, eikä vakava tapaturma ole maailmanloppu.

Yksi miinusmerkkinen yllätyskin tutkimuksesta löytyi. Vahingoittuneiden työttömyysaste oli hieman isompi kuin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa. Vakavia työtapaturmia sattuu paljon aloilla, joilla on iso työttömyys – joten tämä selittänee eroa. Vakava työtapaturma ei kuitenkaan yleisesti näytä lisäävän työttömyyttä.

Laajamittainen tutkimus

Työtapaturmaan joutuneiden kohtaloa tapahtumahetken jälkeen tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa näin laaja-alaisesti. Hanke toteutettiin Tampereen yliopiston, Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Eläketurvakeskuksen yhteistyönä.

Vaikka tulosten mukaan suuri kuva näyttää hyvältä, selvittelyä olisi syytä jatkaa ja mennä syvemmälle. Nyt olisikin erittäin mielenkiintoista tutkia, onko kaikilla töihin palanneilla tosiaan niin, ettei vakava tapaturma ole juurikaan muuttanut elämää. Tässä tutkimuksessa katsottiin vain elämäntilannetta, vahingoittuneita ei haastateltu eikä heille tehty kyselyä.

Työtapaturma voi vaikuttaa moneen

Työtapaturmalla voi olla ihmisen elämään monenlaisia vaikutuksia. Sillä saattaa olla vaikutuksia esimerkiksi ihmissuhteisiin, perheeseen, työtehtäviin. Olisi myös  mielenkiintoista selvittää näiden ihmisten eläkehakuisuutta. Paljonko työelämään palanneista on sellaisia, jotka aktiivisesti pyrkivät työkyvyttömyyseläkkeelle? Avoimia kysymyksiä on paljon.

Työssä, työkyvyttömänä vai työttömänä -tutkimusraportti paljastaa tiettyjä toimialoja, joilla työntekijä vakavan tapaturman jälkeen jää keskimääräistä useammin työkyvyttömäksi ja työhön palaaminen on epätodennäköistä. Jatkotutkimuksella voitaisiin selvittää, miksi näin on ja voitaisiinko asialle tehdä jotakin.

Onnistuneella työhön paluulla ja elämänsyrjään kiinni pääsyllä onnettomuuden jälkeen on iso merkitys sekä yksilön että koko yhteiskunnan kannalta.

Työssä, työkyvyttömän vai työttömänä? Vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden rekisteriaineistoon perustuva viisivuotisseuranta 2008–2013.

Lähde: Telma, Työturvallisuuskeskus TTK ja Työsuojelurahasto TSR