Työhyvinvointi

Elämä jatkuu tapaturman jälkeen

7.11.2016 klo 11:17

TATU ry viettää tänä vuonna 15-vuotisjuhlavuottaan. Pieni valtakunnallinen yhdistys perustettiin tarpeeseen, jossa perheet joutuivat uuteen elämäntilanteeseen lapsen vammauduttua tapaturmaisesti. Ensimmäisinä vuosina perheitä autettiin liikennevakuutusyhtiöiden rahoittamien sopeutumisvalmennuskurssien avulla, jossa perheet saivat tietoa lapsen tapaturmaiseen vammautumiseen ja siitä selviytymiseen liittyvissä asioissa sekä vertaistukea tavatessaan toisia samanlaisessa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Vakava loukkaantuminen tai vammautuminen esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai vapaa-ajalla tapahtuvassa turmassa voi katkaista opiskelun, harrastuksen tai ammatillisen haaveen. TATU ry:ssä käynnistyi vuonna 2011 nuorten tukemiseen suunnattu toiminta, josta hyvänä esimerkkinä on nuorten tukeminen nuoruusikäisille suunnattujen vertaistapaamisten ja kurssien avulla. Nuorten toiminnan kautta tuetaan nuoria löytämään heidän vahvuuksiaan, saamaan eväitä koulutuksen, ammatinvallinnan, harrastusten ja omannäköisen elämän jatkamiseen.

TATUn 15-vuotisjuhlavuoden teemana on Toteuta unelma – elämä jatkuu tapaturman jälkeen. Yhdistys pyysi nuoria lähettämään unelmia, jotka he haluaisivat toteuttaa. Nuorilta tuli viestiä ja toiveita heille tärkeistä asioista: artistien tapaamisista, haaveammateista, itsenäisen asumisen kokeilemisesta, rekka-auton kyytiin pääsemisestä jne. TATU auttaa nuoria toteuttamaan näitä unelmia. Unelmien toteutumista tukee Stiftelsen 7:nde Mars Fonden -säätiö. Unelmien toteutumisessa on ilo huomata, miten pienellä asialla voi olla iso merkitys nuoren elämässä. Hankkeessa autetaan myös nuoria huomaamaan, että elämä jatkuu ja omia tavoitteita voi saavuttaa tapaturman jälkeen.

Lähde: Tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä valtakunnallinen tukiyhdistys TATU ry

www.tatury.fi
www.palvelupolkumalli.fi