Blogi

Ei niitä kiinnosta, ne käy vain töissä täällä

Kysymys yrityselämän merkityksestä elää tällä hetkellä kuumimmillaan.

Talouslehti Financial Times julkaisi äskettäin artikkelin, jossa vaadittiin koko sen kapitalistisen järjestelmän nollaamista, jossa yritysten olemassaolon tarkoitus on tuottaa vain omistajilleen voittoa.  Yritysten tavoitteleman voiton rinnalle olisi tuotava myös merkitys: ”profit with purpose”. Tulevaisuuden organisaatioiden tehtävä olisi palvella sekä omistajia, työntekijöitä että asiakkaita.

Merkitystä etsivä ihminen

Vanha tarina kertoo työntekijästä, joka lupasi  tekevänsä mitä tahansa, jos saisi merkittävän palkankorotuksen. Palkankorotus luvattiin ja esimies pyysi työntekijää katsomaan meristä talvimaisemaa, joka avautui työpaikan suurista ikkunoista. Jäätynyttä näköalaa ihaillessaan esimies kertoi henkilölle hänen uuden tehtävänsä. Se olisi kairata kaksi yhtä suurta avantoa meren jäälle ja kantaa koko päivän vettä avannosta toiseen. Kaksi päivää työntekijä teki työtä käskettyä ja toisen päivän iltana pyysi esimieheltään saada entisen palkkansa ja vastuualueensa takaisin.

Ihminen etsii ja luo jatkuvasti merkityksiä. Voidakseen ylipäätään olla ja toimia ihmisenä täytyy antaa merkitykset elämän ilmiöille, tapahtumille ja objekteille. Merkityksen etsiminen on monitasoista. Ihminen haluaa ymmärtää koko olemassaolonsa tarkoitusta. Tällöin kuljetaan tieteestä joko filosofiaan tai uskontoon. Erityisesti uskonnot pyrkivät tarjoamaan vastauksia koko olemassaoloon liittyviin kysymyksiin.

Toisaalta ihminen voi etsiä oman elämänsä tarkoitusta tai merkitystä, jolloin pohditaan esimerkiksi oman elämän tavoitetta tai syytä elää. Kolmanneksi henkilö voi etsiä merkitystä omalle työlleen, jolloin hän voi olla hyvin lähellä omia motivaatiotekijöitään. Tässä blogissa keskityn työn merkitykseen, vaikkakin se liittyy kahteen edelliseen.

Merkitystä etsivä organisaatio

Olen saanut palvella erilaisten organisaatioiden johtoa toista vuosikymmentä. Voisi sanoa, että viime vuosien aikana monet yritykset ovat heränneet tai heräämässä kysymykseen organisaation merkityksestä. Ehkä nyt enemmän kuin koskaan yritykset tarvitsevat merkityksen, joka ei vain palvele omistajiansa, vaan on myös houkutteleva työnhakijoille, motivoiva työntekijöille sekä kestävä yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Työelämän kannalta merkityksien löytämistä voi tarkastella ainakin kolmesta eri näkökulmasta. Yhtäältä voimme puhua yrityksen olemassaolon tarkoituksesta eli siitä suuremmasta syystä, miksi organisaatio on olemassa tai mitä ongelmaa sen on perustettu ratkaisemaan.

Toisaalta voimme tarkastella henkilökohtaista työn mielekkyyttä, jonka sen merkitys (purpose) voi antaa. Kolmanneksi ihminen tarvitsee arjen erilaisiin muuttuviin tilanteisiin syyn tai laajemman ymmärryksen. Miksi tämä on tärkeää? Mihin tämä vaikuttaa?

Hyvänä esimerkkinä työn mielekkyydestä käytävästä keskustelusta on joidenkin yritysten dialogi johdon ja henkilöstön välillä, jolloin pohditaan yhdessä, miksi heidän tekemänsä työ on merkityksellistä ja miten he voisivat palvella tulevaisuudessa entistä paremmin asiakkaitaan. Toista ääripäätä kuvaa usein kuulemani lause: ”Ei niitä kiinnosta keskustelu työn merkityksestä, ne käyvät vain töissä täällä.”

Näin se ei todellisuudessa kuitenkaan ole. Ihminen on merkitystä hakeva. Jos työntekijät eivät koe työtä täällä merkityksellisenä, on heillä joka tapauksessa asioita, jotka ovat heille tärkeitä. Heillä on myös syy tehdä töitä. Se voi olla työkaverit, mielenkiintoisten ongelmien ratkaiseminen tai vaikka asiakkaan jeesaaminen. Kysymys kuuluukin, tiedätkö sinä, mikä tuo työntekijöillesi merkityksen tunteen?

Mistä löytää merkitys?

Mitä sitten vastauksien löytyminen ihmisen merkityksen tarpeeseen voisi parhaimmillaan tarkoittaa työelämässä? Tulevassa kirjassamme ”Johtamisen ihmiskäsitys” olemme määritelleet asian seuraavasti:

”Ihminen on löytänyt työlleen merkityksen, joka synnyttää sisäistä motivaatiota ja auttaa pienissä ja suurissa päätöksentekotilanteissa. Lisäksi/ tai hän on kyennyt liittämään oman työnsä tarkoituksen osaksi yrityksen syytä olla olemassa ja/ tai kokee voivansa jättää myönteisen jäljen työhönsä, työtovereihinsa tai asiakkaisiinsa.”

Ihminen on merkitystä hakeva. Pohtiessasi miten saisit tiimisi kokemaan yrityksenne mission tärkeänä, herättele myös itsessäsi merkitystä hakevaa puoltasi. Ole utelias suhteessa itseesi, kysy miksi tulet aamulla töihin? Miksi juuri tähän yritykseen ja näiden asioiden äärelle?

Ole myös utelias muita kohtaan. Jos olet esimies, osoita erityistä uteliaisuutta niitä kohtaan, jotka vaikuttavat, että heillä ei ole motivaatiota. Kyllä heitä kiinnostaa, jokin. Ja sinun tehtäväsi on saada heidän sydämensä palamaan juuri tässä yrityksessä. Ja liekki syttyy usein siitä, kun joku on kiinnostunut minusta ja siitä, mikä on minulle tärkeää.

Suurimmalla osalla yrityksiä on jo hyvä syy olla olemassa. Se syy on jo suurempi kuin voitto osakkeenomistajille tai diaesityksiin kirjattu missio. Se syy on työntekijöiden sydämissä ja näkyy heidän toiminnassaan kollegoitaan ja asiakkaitaan kohtaan. Sen merkityksen saaminen koko organisaation voimavaraksi alkaa ihmisen ymmärtämisestä, ihmiskäsityksestä, siitä että uskon, että heitä kiinnostaa. Uteliaisuus ja aito kiinnostus herättävät ihmisen välittämään ja välittämisellä tehdään tulosta, jolla on merkitystä.

Toimitusjohtaja, kulttuuristrategi, valmentaja, KM, Elina Aaltolainen-Harjuoja, Milestonesta on kohta 20 vuoden ajan sparrannut organisaatioita, joilla on intohimona liiketoiminnan kehittäminen ihmisten kautta. Milestonen missiona on muuttaa työelämän ihmiskäsitys inhimillisemmäksi. Se tuo sisukkuuden ja sydämen Elinan työhön asiakkaidensa kanssa.