Blogi

Ei laittomille kilpailukielloille!

Olen vuosien varrella päässyt toimimaan useiden erinomaisten ohjelmistokehittäjien kanssa. Parhaimmillaan konsultteina toimivat kehittäjät integroituvat saumattomasti muuhun tiimiin, ja yleensä hommat toimivat muutenkin hyvin niin konsultin kuin varsinaisen työnantajankin kanssa. 

Rekrytoivana esimiehenä Sanomilla olen huomannut miten työtarjouksissa ja työsopimuksissa pyritään aina molemminpuoliseen selkeyteen, lainmukaisuudesta puhumattakaan. Tämän takia hämmästyinkin kuullessani useammasta kuin yhdestä tilanteesta, jossa työntekijä on allekirjoittanut työsopimuksen, johon on sisältynyt selvästi laiton kilpailukielto. (Lisättäköön että tätä ei ole tapahtunut niissä tapauksissa kun olemme itse rekrytoineet konsultteja omiksi työntekijöiksemme.)

Kannatan täysin softafirmojen oikeutta suojella liiketoimintaansa, mutta jos täysin tiedostaen laitatte työntekijänne kirjoittamaan laittomia kilpailukieltoja, heikentää se uskottavuuttanne sekä omien työntekijöidenne että asiakkaidenne parissa.

Rakkaat konsultit! Tietäkää oikeutenne ja ymmärtäkää mitä allekirjoitatte! Laiton työsopimus ei tietenkään ole sitova mikäli työnantaja yrittää tähän mahdollisessa riitatilanteessa vedota, mutta koko prosessista voi silti jäädä huono maku kaikille osapuolille.

Tässä pari linkkiä Sopimustiedon tietoiskuihin niin kilpailukieltosopimukseen kuin konsulttisopimukseenkin liittyen:

Kilpailukieltosopimus

Toimeksiantosopimus

Mikko Takkunen, Development Manager, Team Lead, Sanoma