Työhyvinvointi

Edistetään terveyttä työpaikoilla

6.10.2016 klo 13:27

Mitä eri tavoin kuormittavat työt vaativat työntekijän elintavoilta ja terveydeltä? Miten erilaiset työt vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen?

Suomessa on käynnistynyt tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää elintapojen merkitystä työkyvyn ja työstä palautumiseen. Erityisen kiinnostuksen kohteena on pienyrittäjien työkyvyn ja terveyden edistäminen. Työterveyslaitos kutsuu kaikki aiheesta kiinnostuneet työntekijät, työntekijäryhmät, työnantajat, pienyrittäjät, asiantuntijat ja päättäjät mukaan yhteistyöverkostoon työpaikkaterveyden edistämiseksi.

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla Promo@Work -tutkimushanke tuottaa näyttöön perustuvat suositukset työpaikkaterveyden edistämiseksi. Työpaikoilla on monia keinoja edistää työntekijöidensä terveyttä. Tarvitaan hyvien käytäntöjen jakamista ja uusia toimintatapoja, jotta suomalaiset työpaikat ovat maailman parhaita terveyden edistämisen paikkoja. Erityisesti suunnitelmallista terveyden edistämistä tarvitaan, kun tehdään vuorotyötä, fyysisesti kuormittavaa työtä tai kun tapaturmariski on suuri.

Promo@Work -hanke tuottaa tietoa siitä, millainen ohjaus edistää muutosta ja millaisia hyödyntämismahdollisuuksia on suostuttelevalla teknologialla. Hankkeessa laaditaan myös kriteerit työpaikkaterveyden edistämisen taloudellisten vaikutusten arviointiin. Erityisesti huomiota kiinnitetään pienyrittäjien työkyvyn ja terveyden edistämiseen.

Työpaikkaterveyden edistäminen kannattaa

Hyvä terveys ja terveelliset elintavat vaikuttavat työntekijöiden hyvään työkykyyn, työhyvinvointiin, työn tuottavuuteen ja työturvallisuuteen. Ammatin vaatimukset ja vaikutukset ovat myös keino motivoida työpaikan toimijoita terveyden edistämiseen. Promo@Work -tutkimushanke tuottaa tietoa erilaisten ammattien vaatimusten ja työn kuormittavuuden kannalta olennaisista elintavoista hyödyntämällä olemassa olevia tutkimusaineistoja.

Työntekijöiden motivoiminen terveellisiin elintapoihin on työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja työsuojelun toimijoiden yhteistyötä. Promo@Work-hanke pyrkii laaja-alaisella eri toimijoiden, sidosryhmien ja tutkijoiden välisellä yhteistyöllä vaikuttamaan terveyden edistämiseen työpaikoilla niin yksilö-, työyhteisö-, ympäristö- kuin päätöksentekotasollakin.

Promo@Work-hanketta (2016‒2019) rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Promo@Work-konsortiota johtaa Työterveyslaitos ja yhteistyössä mukana ovat Oulun Yliopisto, Tampereen Yliopisto ja Kölnin Yliopisto.

Lähde: Työterveyslaitos

www.ttl.fi