Työllisyysnäkymät

Digitalisaatio vähentää kohtaamisia työpaikoilla

17.12.2018 klo 7:00

Suomalaisten tulevaisuuden yritysjohtajien mukaan työyhteisön merkitys säilyy, vaikka digitalisaatio vähentääkin fyysisiä kohtaamisia työpaikalla.

Jopa 68 % nuorista johtajista uskoo vuorovaikutuksen kollegojen kanssa olevan tulevaisuudessa suurelta osin digitaalista. Tiedot ilmenevät Microsoftin ja Keskuspuiston Nuorkauppakamarin Demos Helsingillä teettämästä tutkimuksesta, joka selvitti nuorten johtajien näkemyksiä tulevaisuuden työelämästä.

Tutkimuksen mukaan nuoret johtajat näkevät työn tulevaisuuden yrittäjämäisenä ja projektiluontoisena. Etätyö ja liikkuva työ yleistyvät, ja 23 % vastaajista uskoo yrityksen tiloissa työskentelyn olevan harvinaista jo viiden vuoden kuluttua. Silti 92 % tulevaisuuden johtajista uskoo, ettei hyvän työyhteisön merkitys häviä tulevaisuudessakaan.

Vastaajista 40 % pitää yrityksen digitaalisia valmiuksia merkittävänä kriteerinä työpaikkaa valittaessa. Tällä hetkellä jo 29 % uskoo digitalisaatiossa epäonnistuvien yritysten lopettaneen viimeistään viiden vuoden kuluttua.

Noin 45 % vastaajista uskoo, että työntekijöiden toistuvat tehtävät on siirretty tekoälylle viiden vuoden kuluttua. 80 % uskoo tekoälyn lisäävän tuottavuutta. Samaan aikaan yli puolet vastaajista uskoo työn kuormittavuuden kasvavan. Vastaajista jopa 75 % arvioi, että johtajalla on entistä suurempi rooli tiimin onnistumisessa. Johtajien tärkeimpinä taitoina pidetään tutkimuksen mukaan empatiaa, luovuutta, kuuntelemista, johtamista ja joustavuutta.

Lähde: Microsoft ja Nuorkauppakamari.