Työllisyysnäkymät

Digitalisaatio kasvattaa palvelualaa

23.5.2016 klo 7:00

Palvelualasta on kehittymässä Suomen kansantalouden uusi selkäranka. Palvelualan huiman kehityksen takana on digitalisoituminen ja sen myötä tapahtuva palvelujen vapautuminen. Enää palveluille ei ole maantieteellisiä rajoitteita.

40 prosentin osuus Suomen kansantaloudesta muodostuu yksityisistä palveluista. Palvelualat ovat tuottaneet 2000-luvulla Suomen talouden kasvusta 60 prosenttia. Yksityisille palvelualoille syntyi vuonna 2015 arviolta 6 600 työpaikkaa ja 2000-luvulla Suomen viennin kasvusta peräti 68 prosenttia on ollut palveluvientiä. Vuonna 2014 yksityiset palvelut muodostivat 40 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 2000-luvun talouskasvustamme 60 prosenttia on tuotettu palvelualoilla.

Palvelualan yritykset ja yhteisöt ovat merkittäviä työllistäjiä. Muun talouden työllisyys on supistunut 2000-luvulla, mutta yksityisiin palveluihin on syntynyt yli 200 000 uutta työpaikkaa. Näistä 50 000 on syntynyt finanssikriisin jälkeen.

Palveluyritysten ja yhteisöjen edunvalvontajärjestön Paltan jäsenyrityksissä työskentelee 150 000 palkansaajaa. Palta vastaa lisäksi työmarkkinatoiminnasta finanssialalla, joka työllistää noin 40 000 henkilöä.

Digitalisaatio on suuri mahdollisuus

Digitalisaatio tarjoaa palvelualan yrityksille ennennäkemättömän mahdollisuuden palvelujen vientiin ulkomaille. Tavaraviennin kasvun laahatessa lähellä nollatasoa moderni, digitalisaatioon perustuva palveluvienti kasvaa noin 25 prosenttia vuodessa. Paltan tuoreen tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmannesta kasvavista palveluyrityksistä näkee toimintojensa digitalisoinnin tärkeäksi tavoitteeksi.

Uusissa yrityksissä digitaalisuus on usein pystytty huomioimaan heti liiketoiminnan käynnistämisestä alkaen. Alle viisi vuotta toimineiden palveluyritysten keskimääräinen liikevaihto on 2010-luvulla kehittynyt vanhempia yrityksiä reippaammin.

Osaamisen kasvu mahdollistaa muutoksen

Digitalisoituvassa palvelussa on suuri mahdollisuus. Muutoksen toteutuminen käytännön toimissa vaatii kuitenkin määrätietoista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Digitalisaatio mahdollistaa uuden tavan oppia ja osaamisen kasvattaminen voidaan yhdistää yhä tiiviimmin digitaaliseen palvelutuotteeseen.

Lue myös digisyrjäytymisestä

Lähde: Tactus