Työllisyysnäkymät

Digitalisaatio etenee työelämässä ennätysvauhtia

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan työelämän digitalisaatio eteni vuonna 2016 vauhdikkaasti.

Sosiaalista mediaa sekä sähköisiä työtiloja ja pikaviestimiä käytettiin selvästi aiempia vuosia enemmän, ja myös etätyö ja joustavat työaikajärjestelyt yleistyivät. Vuonna 2016 sosiaalista mediaa käytti työssään 26 % palkansaajista, kun vuotta aiemmin luku oli 21 %.

Joustavien työaikajärjestelyjen piirissä oli jo noin 70 % palkansaajista, 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2015.

Työolobarometrissa kiinnitettiin ensimmäistä kertaa huomiota myös robotiikan ja tekoälyn aikaansaamaan työtehtävien automatisaatioon. Viimeisen kahden vuoden aikana noin joka kuudennen vastaajan tehtäviä oli automatisoitu.

Barometri osoitti, että työelämän laatu oli kehittynyt hyvään suuntaan, vaikka esimerkiksi työpaikkakiusaamista esiintyi edelleen laajalti. Suurin muutos näkyi koulutuspäivissä, joiden määrä kääntyi pitkästä aikaa kasvuun. Vuonna 2016 yhteensä 57 % palkansaajista osallistui työnantajan maksamaan palkalliseen koulutukseen.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö