Työllisyysnäkymät

Digitaalisuus mullistaa tekstiilialan

Digitaalisuus tuo lähitulevaisuudessa merkittäviä muutoksia tekstiili-, vaate- ja muotialalle muun muassa 3D-mallintamisen, älyvaatteiden, robotiikan ja tuotteiden kustomointimahdollisuuksien myötävaikutuksella.

VTT tutkii uusien digiteknologioiden tarjoamia ratkaisuja, joiden avulla nopeutetaan merkittävästi tuotevalikoimien vaihtuvuutta, lyhennetään tuotekehitystä, vähennetään tuotantokustannuksia sekä edistetään kestävän kehityksen mukaisia valintoja.

Digitaalisuus tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia saada nopeasti hyödynnettävää tietoa kuluttajien tarpeista ja mieltymyksistä. Uusien teknologioiden ansiosta kuluttajan ja valmistajan välinen vuorovaikutus syvenee ja nopeutuu, ja kuluttajille voidaan tarjota heitä kiinnostavia tuotteita nykyistä nopeammin. Tulevaisuudessa tuotannon tehokkuus, nopea reagointi ajankohtaisiin ilmiöihin, kestäväkehitys sekä kyky vastata kuluttajien personoituihin tarpeisiin ovat menestymisen edellytyksiä.

Yrityksiä mukaan pilotoimaan

VTT tutkii juuri käynnistyneessä, Tekesin rahoittamassa ”Competitiveness from digitalisation in clothing industry – DICI” -hankkeessa yrityslähtöisesti teknologioiden mahdollistamia ratkaisuja ja palvelukonsepteja. Tavoitteena on luoda kasvumahdollisuuksia Suomen tekstiili- ja vaateteollisuudelle sekä parantaa yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

DICI-hankekonsortiossa ovat mukana Finlayson, Masi, Aarila Dots, Momel, NOMO Technologies, Printscorpio, VividWorks ja Voglia. Ensivaiheessa haetaan ratkaisuja erilaisten kustomointipalvelujen konseptointiin sekä teknologioita, joita digimuutoksessa voidaan hyödyntää. Hankkeessa pilotoidaan uudentyyppisiä palveluja ja ratkaisuja.

Innovointiin ja pilotointiin voi edelleen osallistua, sillä hanke päättyy vasta joulukuussa 2018.

Lähde: VTT

www.vtt.fi