Työllisyysnäkymät

Digisyrjäytyminen on työelämän uhka

8.6.2016 klo 12:35

SAK:n edustajakokouksen teemaistunnossa puhunut Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula pitää digisyrjäytymistä työelämän uhkana.

Työelämän digitalisaatiossa on suuria mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Yksi uhka on digisyrjäytyminen. Nopean digitalisaation riskinä on, että henkilö voi joutua pysyvästi työelämän ulkopuolelle, jos ei osaa käyttää digitalisaation välineitä.

Koivula pitää vääränä kehityssuuntana työntekijöiden pikkutarkkaa valvontaa. Uusi teknologia mahdollistaa työntekijöiden ajantasaisen valvonnan koko työpäivän ajan. Hänen mielestään keskustelu työelämän lainsäädännön perusteista pitäisi uskaltaa käynnistää uudelleen. Nyt täytyisi mennä rohkeasti kohti vaikeita asioita ja luovia ratkaisuja. Vain sitä kautta avautuu tapoja hyödyntää globalisaation mahdollisuuksia.

Lue miten digitalisaatio kasvattaa palvelualaa

Lähde: Kansan Uutiset