Työnhaku

Digiosaajia haussa

Sanomalla on parhaillaan haussa 10 digitaalisen markkinoinnin uutta osaajaa.

Digityö on tämän päivän työtä. Vaikka työn tekeminen tehostuu digitaalisuuden myötä, siinä on myös haasteensa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun professori Anne Kovalaisen mukaan digitaalisuus tarkoittaa työn uudelleen järjestäytymistä koko taloudessa. Osa työtehtävistä katoaa, mutta samalla syntyy uudenlaisia työtehtäviä, joita ei vielä kymmenen vuotta sitten osattu edes ajatella.

Työelämän muutoksessa on haasteita niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Työntekijän näkökulmasta on haasteellista miettiä omaa osaamistaan usealta eri kantilta. Moniosaaminen onkin tärkein asia digitaalisessa  työelämässä nyt ja tulevaisuudessa.

Digitaalisuus tuo haasteita myös siihen, miten työstä ja älylaitteista irtaannutaan aika ajoin. On väärin ajatella, että tehokas työntekijä olisi uupumaton robotti.

– Digityö on liiketoimintaa ajatellen kaikkea sitä mikä digitalisoituu. Työntekijöiden kannalta digityö merkitsee sitä, että jotkut työtehtävät katoavat, mutta toisaalta digitaaliset työkalut helpottavat työntekoa. Digitaalisuus monipuolistaa tekemistä ja mahdollistaa etätyön tekemisen aiempaa sujuvammin, HR Business Partner, Kati Raassina Sanoma Media Finlandilta / Sanoma Digitalilta sanoo.

Trainee-ohjelman kautta digiosaajaksi

Sanomalla on kokemusta trainee-ohjelmista jo vuodesta 1999 lähtien, jolloin starttasi ensimmäinen Monitaitaja-ohjelma. Myynnin puolelta on hyvää kokemusta mediamyynnin trainee-ohjelmasta.

– Myynnin trainee-ohjelmilla on haluttu nostaa myyntityön arvostusta ja profiilia. Kokemukset ovat olleet hyviä. Sekä trainee-ohjelmaan osallistuneet että sanomalaiset ovat saaneet paljon uusia näkökulmia työhön, mediamyynnin trainee-ohjelmia luotsannut Kati Raassina kertoo.

Sanoman Mediamyynnin Digital Marketing -rekrytointiohjelma järjestetään 25.9.2017–22.3.2018, ja sen tavoitteena on kouluttaa ja rekrytoida Sanomalle 10 uutta digitaalisen markkinoinnin osaajaa.

– Tavoitteena on kasvattaa kymmenestä valitusta mainonnan, markkinoinnin ja media-alan uuden sukupolven digiosaajia. Sanomalla pääsee kehittymään erilaisiin digitaalisen markkinoinnin tehtäviin ja luomaan omaa uratarinaa monipuolisesti eteenpäin, Kati Raassina valottaa

Ohjelmaan hakevan ei tarvitse olla valmis osaaja. Sanomalla arvostetaan oikeaa asennetta ja halua kehittyä digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan osaajaksi. Sanoma kouluttaa valitut henkilöt digitaalisen markkinoinnin monipuolisiin tehtäviin ja tavoitteena on rekrytoida koulutusohjelman läpikäyneet työsuhteeseen.

– Koulutustausta voi olla esimerkiksi media-alalta (medianomi) tai kaupalliselta tai kaupallistekniseltä alalta (esim. tradenomi, IT-tradenomi, KTM). Rekrytoiva koulutusohjelma soveltuu hyvin sekä vastavalmistuneille että jo työkokemusta omaaville hakijoille, Kati Raassina sanoo.

Rekrytointiohjelmaan kuuluu hyvä perehdytys, esimiesten sitoutuminen, vertaistuki ja hyvä työnohjaus.

– Trainee-ohjelmien myötä meillä on hyvä kokemus siitä, miten ohjelmaan osallistuminen on helpottanut verkostoitumista. Muilta trainee-ohjelmaan osallistuneilta saa myös vertaistukea ja tsemppiä. Työnantajan näkökulmasta uusien henkilöiden tieto/taito tuo uusia ajatuksia ja raikastaa näkemyksiä työyhteisössä sekä kaikessa tekemisessä, Kati Raassina sanoo.

Sanoma Digital Marketing Trainee -rekrytointiohjelmaan voi hakea jos:

- Olet tällä hetkellä työttömänä työnhakijana tai työttömyysuhan alaisena

- Vastavalmistunut

- Määräaikaisessa työssä tai koulutustasi vastaamattomissa tehtävissä

- Olet motivoitunut kehittymään digitaalisen markkinoinnin osaajaksi

Tutustu rekrytointiohjelmaan

Toimi nopeasti, sillä haastattelut käynnistyvät jo hakuaikana!

Hae heti, viimeistään 10.9.2017!