Blogi

Boosting Human Power

4.2.2016 klo 17:17

Paljon puhuttu kokeilukulttuuri tarkoittaa minulle oppimista tekemisen, onnistumisen ja epäonnistumisen keinoin. Konkreettisella tekemisellä sekä rohkealla ja systemaattisella uudistamisella vastaamme yhteiskunnan kiihtyvään muutostahtiin.

Näen, että parhaimmillaan kokeilukulttuuri pohjautuu jo olemassa olevan tiedon arvostamiseen. Toisaalta kaikille tarjotaan vastuuta kulttuurin rakentamisesta samalla, kun jokainen antaa osaamisensa ja viisautensa yhteiseen käyttöön.

Organisaation eri osien välinen horisontaalinen ja vertikaalinen kytkeytyminen muuttavat yksiköiden välisiä vertikaalisia ja hierarkkisia suhteita. Tämä positiivinen häiriö luo mahdollisuuden uudenlaisille organisaatiotason keskusteluille, uudella tavalla ajattelulle ja sitä kautta yhdessä oppimiselle.

Olen huolissani siitä, että haastavassa taloustilanteessa organisaatioiden kehittämisprojektit ovat tällä hetkellä hyvin pieniä ja vain johonkin organisaation osaan kohdistuvia. Tavoitteena on kuitenkin ajattelutavan ja toiminnan muuttaminen. Vertauskuvallisesti tilanne on sama, kun suurta avohaavaa paikattaisiin laastarilla. Näyttää siltä, että ongelmaan on reagoitu, mutta parantava vaikutus puuttuu.

Minulle johtaminen tarkoittaa vaikuttamista. Vain organisaatiossa olevien tiimien ja työyhteisöjen ajatuksia, osaamista ja viisautta kuuntelemalla voidaan tehdä johtamistyötä. Silloin tiedetään, mihin pitää tavoitteen suunnassa vaikuttaa. Harmillisen usein johtaminen tapahtuu kuitenkin raporttien pohjalta, tekijöistä irrallisena toimintana. Silloin todellista vaikuttavuutta on vaikea saavuttaa.

Kokeilukulttuuri on siis jaettua vastuunottoa ja vaikuttamista. Se on ihmisvoimaa, jota osallistavalla johtamisella kannattaa boostata. Digitaalisuutta hyödyntävät johtamisella ohjatut yhteistyöprosessit muuttavat väistämättä toimintatapaa, jolla liiketoimintaa rakennetaan ja viedään eteenpäin. Näin organisaatio saa uuden DNA:n – mikä on meidän firman olemisen ja tekemisen tapa eli kulttuuri.

Olemme rakentaneet jo useissa organisaatioissa digitaalisuutta hyödyntäviä vaikuttavia yhteistyöprosesseja. Kannattaa kokeilla!

Terhikki Rimmanen

Toimitusjohtaja, organisaatiokonsultti

Humap Consulting Oy

www.humap.com