Työhyvinvointi

Avokonttorin hälinä uuvuttaa aivoja

26.4.2016 klo 14:58

Avokonttoreiden jatkuva hälinä ja melu väsyttävät aivoja. Keskustelukumppanin puheen kuunteleminen hälinässä ja metelissä on raskasta ja väsyttävää etenkin niille, joiden kuulo on heikentynyt. Jatkuva ponnistelu keskustelun kuulemiseksi rasittaa aivoja, heikentää keskittymistä ja pidentää reaktioaikoja.

Ponnistelua vaativat kuuntelutilanteet lisääntyvät huomattavasti henkilöillä, joiden kuulo on heikentynyt. Avokonttori voi olla heille ja monelle muulle todella uuvuttava ympäristö. Haasteita voivat aiheuttaa myös esimerkiksi keskustelukumppanin puheen vahva aksentti, epäselvyys sekä huonot kännykkäyhteydet. Uudet Signia primax -kuulokojeet parantavat keskittymistä esimerkiksi avokonttorin hälyssä. Ne vähensivät kliinisessä kokeessa kuuntelemiseen tarvittavaa ponnistelua taustahälyssä henkilöillä, joiden kuulo oli heikentynyt.

SpeechMasterin avulla keskustelukumppanin ääni korostuu ja samalla häiritsevä taustahäly vaimenee. Tämä vähentää kuunteluun tarvittavaa ponnistelua esimerkiksi avokonttorissa huomattavasti. SpeechMaster poistaa korvista myös ikävän tuulenkohinan binauraalisen eWindScreen-ominaisuuden avulla. Signia primax -kuulokojeiden EchoShield-ominaisuus puolestaan helpottaa kuulemista erityisesti kaikuvissa tiloissa, esimerkiksi rautatieasemalla. HD-musiikkiohjelman avulla äänenlaatu on paras mahdollinen myös musiikkia kuunnellessa.

Tehokas taustahälyn vaimentaja

Signia primax -kuulokojeiden uudet SpeechMaster- ja EchoShield-ominaisuudet vähensivät kliinisessä kokeessa merkitsevästi kuunteluun tarvittavaa ponnistelua taustahälyssä. Tämä on erittäin merkittävää, koska aivojen normaalia suurempi rasitus hälyssä voi aiheuttaa ongelmia kognitiivisissa toiminnoissa. Tämä havaittiin sekä silloin, kun aivojen aktiivisuutta mitattiin EEG-aivosähkökäyrän avulla että silloin, kun mitattiin käyttäjien omaa arviota kuunteluun tarvittavasta ponnistelusta. Kliiniseen kokeeseen osallistui 11 aikuista henkilöä, joilla oli molemminpuolinen samanaikaisesti heikkenevä kuulonalenema. He olivat kaikki kokeneita kuulokojeiden käyttäjiä.

Ennen kuuntelutehtäviä kuulokojeet asetettiin yksilöllisesti tasolle, jossa henkilö pystyi juuri ja juuri ymmärtämään testilauseet kuulokojeiden tutkittavien ominaisuuksien ollessa pois päältä. EEG mitattiin ja oma arvio kirjattiin Signia primax -kuulokojeen SpeechMaster- ja EchoShield-ominaisuuksien ollessa sekä päällä että pois päältä.

Lähde: Kuulotekniikka Oy

Lue myös miten saat työrauhan