Avokonttorit ovat pitkään olleet suosittuja, mutta miten on kuulon laita? Toimistojen ja erilaisten työtilojen melutasoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Mikäli työtilassa on taustamelua, se vaikuttaa suoraan työtehoon. Lisäksi pitkällä ajanjaksolla työntekijöille voi tulla kuulon yliherkkyyttä tai kuulonalenemista.

Miten kuuloaan voi suojata avokonttorissa?

Avokonttorissa kuuloa voi suojata käyttämällä kuulonsuojaimia.  Parhaita vaihtoehtoja ovat yksilöllisesti käyttäjän korvan mukaan valmistetut kuulonsuojaimet. Tarpeen mukaan voi valita miedosti vaimentavat mallit, joiden kanssa voi kommunikoida ja puhua puhelimeen tai enemmän vaimentavat, mikäli ei tarvitse kommunikoida vaan tarvitaan mahdollisimman suuri vaimennus. Yksilölliset kuulonsuojaimet suodattavat tehokkaasti ympäristön taustamelua ja auttavat keskittymään.  Ne valmistetaan useimmiten silikonista, jonka asioista suojaimia on miellyttävä käyttää. Yksilöllisyytensä ansiosta ne sopivat korvakäytävään täydellisesti, eivätkä paina, jonka vuoksi suojaimia voi käyttää vaikka koko päivän.

Miten hälyäänet vaikuttavat keskittymiseen ja työtehoon?

Taustaäänet ja melu vaikuttavat työtehoon heikentävästi. Melu väsyttää, lisää virheitä aiheuttaen stressiä. Hälyssä on vaikea keskittyä. Melua ja hälyä pidetäänkin usein suurimpana työviihtyvyyden heikentäjänä avotoimistoissa.

Millaisia vaihtoehtoja keskittymisen ja työrauhan lisäämiseen on?

Toimisto- ja työtilasuunnittelulla voi vaikuttaa työviihtyvyyteen.  Jo suunnitteluvaiheessa tulisi miettiä tilan akustiikkaa, valita ääniä vaimentavia materiaaleja sekä huomioida esim. työntekijöiden tarvetta puhua puhelimeen, joka voi lisätä avokonttorin taustahälyä.  Mikäli tilassa on keskittymistä häiritsevää melua, voidaan käyttää yksilöllisesti valmistettuja kuulonsuojaimia.
 
Huonoa kuuloa hoidetaan liian myöhään

Huonoa kuuloa aloitetaan hoitamaan keskimäärin kymmenen vuotta liian myöhään, sanovat kuuloalan asiantuntijat. Syitä tähän ovat tietämättömyys, häpeä, leimautumisen pelko tai sopeutuminen vaivaan. Omaa kuuloaan kannattaa hoitaa ajoissa. Kuulontutkimuksen tulisi toimenpiteenä olla kuin näöntutkimus. Moni ei myöskään tiedä, että kuuloon liittyvät apuvälinepalvelut, kuten kuulokojeet, kuuluvat hoitotakuun piiriin.

Kuulo heikkenee keskimäärin 50 vuodesta eteenpäin, mutta huono kuulo koskettaa kaikenikäisiä. Kuulon alenema kehittyy yksilöllisesti eikä se tapahdu yleensä dramaattisesti hetkessä. Tyypillistä on, että ensin konsonanttien kuuleminen vaikeutuu. Kun huonosti kuuleva ei saa toisen puheesta enää selvää, hän arvailee. Jatkuva pinnistely on sekä huonokuuloiselle että keskustelukumppanille raskasta.
Sosiaaliset tilanteet ovat monelle huonokuuloiselle vaikeita. Huonosti kuuleva pyytää usein keskustelukumppania toistamaan sanomansa. Hän myös saattaa korottaa ääntään. Tämä saattaa häiritä muita ihmisiä. Myös puhelimessa puhuminen on huonokuuloiselle vaikeampaa.

Työterveyshuollolla avainrooli

Työikäisistä arviolta joka kymmenes kamppailee huonon kuulon kanssa. Yli 55–vuotiaista huonosta kuulosta kärsii kuudennes, eläkeikäisistä jo kolmasosa. Työterveyslaitoksen mukaan hoitamatta jäävien kuulovammojen on arvioitu maksavan EU:lle 168 miljardia euroa vuosittain. Huonokuuloinen työntekijä ei halua kertoa huonosta kuulostaan työnantajalleen, koska pelkää leimautuvansa tehottomaksi tai erikoiskohtelua vaativaksi.  Työnantaja puolestaan ei uskalla tai osaa ottaa asiaa puheeksi. Huonokuuloista alituinen pinnistely väsyttää. Asiasta pitäisi pystyä keskustelemaan kuten vaikkapa silmälaseista. Työterveyshuolto on avainroolissa huonon kuulon huomaamisessa ja hoitoon saattamisessa.
Päävastuun kuulonkuntoutuspalveluiden tuottamisesta kantaa erikoissairaanhoito, jolloin kustannukset maksaa kotikunta. Kuulonkuntoutuksen piiriin päästäkseen henkilö tarvitsee lääkäriltä lähetteen kuulontutkimukseen. Niitä tekevät kuulontutkimukseen erikoistuneet audionomit. Kuulonkuntoutusta ohjaavat monet säädökset, ja hoitoon pääsyä koskevat aikarajat myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluja.

Tarkista kiireesti kuulosi, jos…

–      pyydät toistuvasti, että keskustelukumppanisi toistaa sanomansa
–      et kehtaa pyytää toistamaan, vaan yrität arvata mitä toinen sanoo
–      välttelet puhumista puhelimessa ja korotat helposti ääntäsi
–      läheiset huomauttavat alituisesti, että televisio ja radio pauhaavat liian kovalla
–      välttelet ihmisten tapaamista, koska et kuule heidän puhettaa

Toimi näin, jos kuulo vaivaa:

1. Varaa aika lääkärille, työterveyshuoltoon tai kuulonhuoltoliikkeeseen.
2. Pyydä lähete. Varaudu odottamaan, hoitotakuu on 6 kuukautta.
3. Jos et halua odottaa, voit tarkistuttaa kuulosi ilman lähetettä yksityisessä kuulonhuoltoliikkeessä.

Lähteenä Kuuloalan asiantuntijat: GN ReSound, Kuulopiiri, Kuulotekniikka, Oticon ja Phonak

Lisätietoja:
Toni Niskanen, tuotepäällikkö, Kuulopiiri Oy
Timo Ylihakola, maajohtaja, Phonak Ab

Asiantuntijana:
Teemu Koistinen
Tuotepäällikkö, Elacin kuulonsuojaimet
Oticon Oy