Työhyvinvointi

Autuutta aivoille!

23.3.2016 klo 7:00

Stressiä on vaikea välttää, mutta sen vaikutuksilta voi suojautua.

Aivot joutuvat nykypäivän kiireisessä elämänrytmissä koville. Koko ajan pitäisi jaksaa olla tehokas, luova ja sosiaalinen. Kiire ja stressi saavat monen aivot voimaan huonosti, eikä tietoa ylirasituskierteen katkaisemiseksi aina löydy.

– Voidakseen hyvin aivot tarvitsevat virikkeitä, nautintoja, erilaisia tehtäviä ja ponnistelua. Liian kiireinen elämä ja kroonistunut stressi tekevät tuhoja aivoissa, mutta vastataisteluun voi lähteä elimistössämme luonnostaan olevin keinoin, Raija Kivimetsä sanoo.

Moni turvautuu alkoholiin ja lääkkeisiin puristavaa oloa helpottaakseen. Se ei kuitenkaan ole mikään ratkaisu, ja kierre jatkuu.

– Kehossamme on tarjolla stressin laukaisemiseen oivallisia kemiallisia täsmäaseita: endorfiinia, dopamiinia, serotoniinia ja oksitosiinia. Kunhan vain osaamme ja ymmärrämme ottaa niitä käyttöön jokapäiväiseen elämäämme, Raija Kivimetsä muistuttaa.

Aivoautuuttaja®-koulutus – aivoterveyden asialla

Raija Kivimetsän kehittämä Aivoautuuttaja®-koulutus sopii kaikille omasta aivoterveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Aivoautuuttaja on kuin eräänlainen ”hyvinvointitalkkari”, joka huolehtii ihmisen ja hänen elinympäristönsä kunnosta aivojen näkökulmasta.

– Aivoja autuuttava ympäristö on vapaa rasitteista ja sisältää paljon voimanlähteitä. Koulutuksen avulla saa tietoa, toivoa ja monenlaisia työkaluja hoitaa sekä omaa, läheistensä että asiakkaidensa aivoterveyttä. Koskaan ei ole liian myöhäistä ryhtyä hoitamaan aivojaan. Jopa sydämen voi vaihtaa, mutta aivoja ei, Raija Kivimetsä sanoo.

Koulutuksen käyneiden mukaan suurimmat ahaa-elämykset ovat liittyneet omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Koulutuksen sisällöistä ovat hyötyneet myös osallistujien läheiset ja työkaverit.

– Stressi, kiire, väsymys, unohtelu ja muistin pätkiminen ovat monelle arkipäivää. Koulutuksen myötä saa monipuolista, päivitettyä tietoa sekä aivojen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä että konkreettisia keinoja aivoterveyteen vaikuttamiseen, Raija Kivimetsä vinkkaa.

Voimaannuttavaa täydennyskoulutusta

Aivoautuuttaja®-koulutuksesta ei saa ammattia. Koulutus sopii kuitenkin erinomaisesti täydennyskoulutukseksi esimerkiksi hoito- ja kauneusalan ammattilaisille, liikunnanohjaajille, koulutus- ja opetustyötä tekeville, terapeuteille sekä eläkeikää lähestyville ja opiskelijoille.

– Entistä useampi hoitotyötä tekevä tarvitsee monenlaisia työkaluja oman osaamisensa tueksi hoitaessaan asiakkaitaan. Koulutuksesta yrittäjä saa myös itselleen jaksamisen avaimia omaa työtään varten, Raija Kivimetsä valottaa.

Koulutus rakentuu kuudesta viikonlopusta eli 12 lähipäivästä. Jokainen koulutusviikonloppu sisältää sekä teoriaa että käytännön työskentelyä ja harjoituksia. Jokainen osio tentitään ennen seuraavan osion alkamista, joko tuntia ennen kyseisen koulutusosion alkamista tai verkkotenttinä.

Pääkouluttajat:

Terveys- ja hyvinvointitoimittaja, Aivoautuuttaja®-kouluttaja, FM Raija Kivimetsä

Ravitsemusterapeutti Marja Ruuti

Yrittäjyysvalmentaja, matkailun opettaja ja kehittäjä Jouko Kivimetsä

Diplomiravintoterapeutti, vyöhyketerapeutti Minna Hansen

Aivojumppakouluttaja, rehtori Leena Ilmarinen

Uusi Aivoautuuttaja®-koulutus alkaa toukokuussa 2016!

www.autuuttaaivoille.fi

Lue lisää aivojen kuormittumisesta