Uratarinat

Asiantuntija pätevöityy syventämällä osaamistaan

Ei aina tarvitse pyrkiä etenemään uralla. Hyvä ammattiosaaja saa tyydytystä työstään, kun tekee työnsä hyvin. Ja palkkaa.

Sairaanhoitaja Riitta Muroma-Karttunen on ollut Hyksissä sairaanhoitajana miltei 30 vuotta. Sairaanhoitaja on asiantuntija-ammatti ja siinä pystyy etenemään kehittämällä itseään. Uralla eteneminen ei olekaan Muroma-Karttuselle tärkeintä, vaan oman osaamisen kartuttaminen.

- Ajattelen, että sairaanhoitajan työ on jatkuvaa oppimista. Vaikka on tiedot ja taidot sekä välineitä, niin työtä tehdessä instrumentti olen minä itse. Elämänkokemuksen mukana käsitykset muuttuvat ja taito lisääntyy, Riitta Muroma-Karttunen sanoo.

Ymmärrys asiayhteyksistä syntyy ajan myötä

Ymmärrys asiayhteyksistä syntyy ajan myötä, sitä ei välttämättä parikymppisellä vielä ole. Sairaanhoitajan ammatissa, jos missä, kokemus tuo kypsyyttä.
Riitta Muroma-Karttunen erikoistui sisätautien sairaanhoitoon ja on hoitanut munuaispotilaita Hyksin nefrologisella klinikalla parikymmentä vuotta. Koko työuransa hän on työskennellyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja tehnyt erilaisia hoitajan töitä.

- Jokainen ajautuu jollekin erikoisalalle ja alkaa siinä syventää tietämystään. Se, mitä nyt teen munuaispotilaiden hoidossa, summaa kaiken, mitä olen tähän asti hoitotyössä oppinut. Kertynyt ammattitaito kulkee koko ajan mukana.

Iso hiekkalaatikko ja paljon leluja

Isossa organisaatiossa pystyisi vaihtamaan paikkoja, mutta Riitta Muroma-Karttunen katsoo, ettei voisi mennä esimerkiksi leikkaussalihoitajaksi erittäin monimutkaisiin töihin tai hektiselle teho-osastolle.

Riitta Muroma-Karttunen ei usko kutsumusammatteihin. Hän itsekin ajautui sairaanhoitajaksi vahingossa: pyrki oppilaitokseen kaverin mukana ja pääsi heti sisään hyvin pistein.

Välillä hän ajatteli jo keskeyttääkin opintonsa.

- Vähitellen kasvoin kiinni tähän työhön, ja erikoistumisen jälkeen tiesin, että jään tähän.

Sairaanhoitajan toiminta-alue on laaja, työn sisältö määräytyy työtehtävien mukaan ja kullekin työpaikalle tyypilliset tehtävät omaksutaan paikan päällä. Joskus äkilliset ja ennalta arvaamattomat muutokset potilailla vaativat ripeää reagointia, pitkäaikaissairaudet taas vaativat pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä.

HUSissa Muroma-Karttunen on viihtynyt vaihdellen.

Tämä on iso hiekkalaatikko, jossa on paljon leluja eli iso talo, jossa on paljon mahdollisuuksia.

- En usko, että kukaan rakastaa työpaikkaansa yli kaiken. Mutta pitää laskea yhteen hyvät ja huonot puolet. Tämä on iso hiekkalaatikko, jossa on paljon leluja eli iso talo, jossa on paljon mahdollisuuksia.

Useimmiten sairaanhoitajan työ on tiimityötä, jossa on otettava kaikkien muiden työt ja tekemiset huomioon – pitää olla paikalla, kun joku tarvitsee.

- Arvostan kovasti itsenäisyyttä ja omaa päätöksentekoa. Työni on monipuolista. Tätä hommaa tehdään HUSissa vain Hyksissä nefrologisessa klinikassa. Kysyn joskus itseltäni, haluaisinko vaihtaa vaikkapa kolmivuorotyöhön vain siksi, että joskus joku asia keljuttaa, Riitta Muroma-Karttunen kertoo kuvaavan esimerkin.

Helinä Hirvikorpi