Blogi

Arvostusta voi osoittaa monin tavoin

Työkulttuurissa osoitetaan arvostusta muillakin tavoin kuin palkankorotuksena ja ylennyksenä.

Arvostuksen tunne on yksi vahvimmista tarpeistamme. Jo luolamiehet raapustivat ylpeinä saaliidensa ja metsästysmetodiensa kuvia kiveen. Persoonamme ja käytöksemme muovautuu varhaislapsuudesta lähtien myös sen mukaan, kuinka koemme saavamme arvostusta vanhemmiltamme.

Pitkin elämää peilaamme itseämme saamamme arvostuksen kautta. Rakennamme sen avulla tai sitä ilman monia hyviä ja huonoja puoliamme. Liian vähäinen määrä positiivista palautetta esimerkiksi parisuhteessa on usein lopulta sen tuho.

Työelämässä arvostus mielletään yleensä konkreettisiksi, meille arvokkaiksi asioiksi; kehuiksi, lisävastuuksi, palkankorotukseksi ja ylennykseksi. Näitä kuitenkin loppujen lopuksi aika harvoin saamme. Silloin saattaa syntyä käsitys arvostuksen puutteesta.

Joskus arvostusta täytyy osata hiukan tulkita. Se ei aina ole selkeä palkinto, vaan voi ilmetä päivittäin pienissä, itsestäänselvänkin tuntuisissa asioissa. Eihän rivien välistä luettu arvostuksen osoitus mikään palkankorotus ole, mutta itsetunnon ja työn mielekkyyden kannalta erittäin tärkeä arjen bonus.

Näkyvyys ja huomioiminen ovat selkeitä merkkejä siitä, että työsi on tärkeää. Kun sinua ja tehtävääsi tuodaan esille keskustelussa, käytetään esimerkkinä ja otetaan huomioon suunnitelmissa ja visioissa. Huomaatko työssäsi, kuinka olet osa toimivaa kokonaisuutta ja työympäristösi tulevaisuutta?

Saatko tietoa, neuvoja tai koulutusta? Entisaikoihin koulutettiin vain potentiaalisimmat lapset. Mahdollisuus oppia ja kasvattaa omaa osaamista on aina ollut etuoikeus, vaikka sen usein jo nykyään unohdammekin. Tiedon jakaminen on selkeä tapa osoittaa, että sinä ja työsi merkitsette paljon.

Muistaako työtoverisi tai esimiehesi sinulle tärkeitä tai henkilökohtaisia asioita? Saatko synttärionnitteluita tai kyselyitä lapsesi koulun aloituksesta? Kun vointisi ja elämäsi on tärkeää myös työympäristössäsi, se tarkoittaa, että olet arvostettu.

Entä annatko sinä samoja arvostuksen merkkejä muille?