Työnhaku

Arvostetuimmat IT-alan yritykset

25.4.2017 klo 12:09

Suomen ihanteellisimmat työnantajat -tutkimuksessa selvitettiin kuuden alakokonaisuuden alle kuuluvien opiskelijoiden työnantajakuvia 18. kerran. Vuodenvaihteen molemmin puolin toteutettuun kyselyyn vastasi 13 495 opiskelijaa 40 korkeakoulusta. Vastaajista 845 opiskeli it-alalla.

It-opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan tärkeimmäksi seikaksi nousi kilpailukykyinen palkka, joka on esimerkiksi kaupallisen alan opiskelijoilla vasta kuudenneksi arvostetuin asia. Seuraavaksi eniten it-alan opiskelijat arvostavat monipuolisia työtehtäviä, joustavia työolosuhteita ja ystävällistä työilmapiiriä. Myös luovuus ja innovatiivisuus ovat alalla korkeassa arvossa muihin aloihin verrattuna.

It-alan ihanteellisimmat työnantajat 2017:

1. (1.) Google

2. (2.) Microsoft

3. (3.) Supercell

4. (4.) F-Secure

5. (7.) Reaktor

6. (5.) Rovio

7. (6.) Remedy

8. (12.) Puolustusvoimat

9. (8.) IBM

10. (9.) Nokia

Eniten sijoitustaan nostaneet:

15. (31.) OP Ryhmä +16

18. (33.) RAY +15

22. (35.) CGI +13

41. (54.) Verohallinto +13

Eniten sijoitustaan laskeneet:

42. (26.) S-Ryhmä -16

46. (32.) DNA -14

21. (10.) RedLynx -11

34. (23.) CSC - Tieteen Tietotekniikan keskus

Lähde: Suomen ihanteellisimmat työnantajat -tutkimus