Vastaa kyselyyn

Hei työnhakija, haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Siksi olemme kiitollisia, jos vastaat kyselyymme. Osallistu kyselyyn tästä ›

Oikotie Työpaikat
Työllisyysnäkymät

Arctic Warriors tuo elinvoimaa Lappiin

12.3.2018 klo 11:47

Vuonna 2014 perustettu Arctic Warriors sijaitsee pienessä Narkauksen kylässä Rovaniemellä. Yritys taistelee toiminnallaan elinvoimaisen Lapin puolesta ja tukee pienviljelijöitä luoden arktiselle alueelle uutta elinkeinoa.

Lapin alkuperäisissä kasveissa ja villiyrteissä on voimaa. Arctic Warriors perustettiin, että kaikki pääsisivät nauttimaan pohjoisten superkasvien ihmeitä tekevästä vaikutuksesta. Yrityksen yrttituotteiden ideana on niiden helppokäyttöisyys ja puhtaus.

Arctic Warriors palkittiin vuonna 2015 vuoden innovatiivisimpana maaseudun start-up yrityksenä ja sillä on yli 300 jälleenmyyjää ympäri Suomen.

– Superfoodiemme raaka-aineina toimivat Lapin luonnonyrtit kuten ruusujuuri, väinönputki ja nokkonen. Raaka-aineet tulevat lappilaisilta pienviljelijöiltä tai kerättynä Lapin puhtaasta luonnosta. Työllistämme tällä hetkellä yhdeksän pienviljelijää ja nelisenkymmentä keräilijää vuosittain, tuotepäällikkö ja partneri Katja Misikangas sanoo.

– Rohkaisemme viljelijöitä myös erikoiskasvien, kuten ruusujuuren viljelyyn, joka tuo viljelijöille lisätoimeentuloa tai jopa täysin uuden elinkeinon perinteisen maatalouden rinnalle.

EU:n tuella on ollut huomattava vaikutus Arctic Warriorsin liiketoiminnan kehittämiseen. Sen avulla yritys on voinut kehittää uusia tuotteita ja kansainvälistää toimintaa entisestään.

– Liiketoiminnan kasvu tarkoittaa myös että voimme jatkossa tarjota työtä ja palkata työntekijöitä. Siirsimme esimerkiksi postituksen Rovaniemeltä Narkaukseen ja palkkasimme työntekijän hoitamaan tätä jatkossa.

EU-rahoitusmahdollisuudet suomalaisille kasvuyrityksille

Rovaniemen Narkauksen kylältä kotoisin oleva Arctic Warriors on hyvä esimerkki siitä, miten EU-rahoitus voi auttaa yrityksen kasvuun. EU:n maaseuturahastosta, josta myös Arctic Warriors on saanut rahoitusta - saatava tuki on keskeinen pk-yrityksille. Yleisimpiä rahoituksen hyödyntäjiä ovat maatilat, maaseudulla toimivat yritykset, kyläyhteisöt ja järjestöt.

Vastaavaa rahoitusta EU:n maaseuturahastosta on saanut Suomessa muun muassa Kyrö Distillery, Takatalo ja Tompuri -panimo Virolahdelta, RuokaSavo -hanke, Osta tilalta -päivä ja Saimaan Tuore.

– Euroopan komission parhaillaan käynnissä olevan #InvestEU -kampanjan tavoitteena on kertoa EU-investointien vaikutuksista. Kampanjassa esitellään erilaisia hankkeita, joita EU on investoinneilla vauhdittanut ja myös ihmisiä näiden hankkeiden takana, kuten tuotepäällikkö Katja Misikangas Arctic Warriorsista. Kampanjalla pyritään myös kannustamaan yrityksiä hakemaan EU-rahoitusta, tiedotuspäällikkö Pia Siitonen Euroopan komission Suomen-edustustosta sanoo.

EU-rahoitusmahdollisuuksia on monia

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen ovat Euroopan komission asettamia kärkitavoitteita. Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Euroopan aluekehitysrahaston tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla. Lapissa aluekehitysrahastosta tuetaan matkailuhankkeita, ja myös kestävää kaivostoimintaa. Kuopion seudulla on terveysteknologia- ja ruoka-alaan liittyviä hankkeita, kuten Ruokalaakso-konsepti. Etelä-Pohjanmaalla on kiertotaloushankkeita. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, Pia Siitonen summaa.

Euroopan sosiaalirahaston tavoite on edistää työllisyyttä ja torjua syrjäytymistä. Tästä esimerkkeinä ovat Helsingissä toimiva hävikkiruokaravintola Loop sekä Ohjaamot ympäri Suomea. Ohjaamo on nuorille alle 30-vuotiaille suunnattu yhden luukun tuki, josta saa apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa.

– Rakennerahastoista tällä kaudella päättyneitä tai yhä käynnissä olevia hankkeita Suomessa on 4837. Hankkeiden koot vaihtelevat muutamasta tuhannesta eurosta yli miljoonaan euroon. Rakennerahastojen yksi toimintalinja on nimenomaan pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen ja uuden liiketoiminnan mahdollistaminen. Apua näistä rahastoista tuen hakemiseen haetaan ELY-keskuksista.

Pk-yrityksille on mahdollisuuksia myös Horisontti 2020 -ohjelmassa, joka on maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma. Sen koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille 2014–2020 ja se keskittyy tutkimukseen ja innovointiin.

– Näiden lisäksi komissiolla on käynnissä vuonna 2015 käynnistynyt Euroopan investointiohjelma, jonka tavoitteena on lisätä investointeja ja parantaa työllisyyttä Euroopassa. Ohjelmaan kuuluva Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) tarjoaa takausjärjestelyjä ja lainarahoitusta kannattaville korkean riskin investoinneille. Suomessa rahoituskohteina on mm. isoja infra- ja rakennuskohteita kuten Mall Of Tripla-rakennusprojekti Pasilassa ja Saton lähes nollaenergiarakennukset. Esir takaa myös pk-yrityksille lainoja suomalaisten välittäjäpankkien kautta.

Suomalaiset yritykset ovat löytäneet hyvin tarjolla olevan EU-rahoituksen.

– Euroopan maista Suomi on hyötynyt Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) eniten suhteessa väkilukuun ja kuudenneksi eniten suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomeen on tähän mennessä hyväksytty ESIR-rahoitusta 1,4 miljardia euroa. Tämän odotetaan käynnistävän investointeja 5,6 miljardilla eurolla tulevien vuosien aikana.

www.arcticwarriors.fi